Nyitóoldal   |   SZÍN  |   SZÍNKOMMUNIKÁCIÓ   |   Tartalom 
 
 
 
 
2.3.

A szín mint vizuális üzenet
 
 
A színkommunikációban az üzenetek elsődleges kódja a szín, amit jelrendszernek tekintünk. A színeknek azokra a tulajdonságaira építünk, amelyeket –tudatosan vagy ösztönösen– üzenetként értelmezhetünk. A színeknek jelentést tulajdonítunk, hatnak ránk, tetszenek vagy sem, de mindig viszonyulunk hozzájuk valamiképp. A színkommunikációban tudatosan megtervezett vagy a hagyományok alapján választott színeket használunk a vizuális tartalom kifejezésére.

A tárgyhoz nem kötött (az ún. szabad-) szín önmagában is jelentéshordozó, de csak tárgyával és környezetével együtt lehet komplex üzenetet közvetítő.
A vizuális kommunikáció többnyire tartalmaz színkódokat is, és valamennyi ága vizsgálható a színek aspektusából is.

A színkommunikációt az teszi számunkra lehetővé, hogy az evolúció és egyéni életünk során megtanultuk a természetes eredetű színinformációkat értelmezni. A színlátás biológiai képességünk, a szín ősi élményünk, nem kötődik a nyelvhez, így (bizonyos mértékig) kultúraközi kommunikációra is alkalmas. A színek használata ugyanakkor mélyen beágyazott a kulturális hagyományokba, ezért nem alkalmas maradéktalanul a kultúraközi kommunikációra.

A színes médium –a közvetítő csatorna– igen sokféle lehet:
• élőlény (ember, állat, növény, ezek részei vagy együttese)
• statikus kép (fotó, szabadkézi vagy digitális rajz, festmény,
tudományos ábra, nyomtatvány)
• mozgó kép (film, videó, animáció)
• 3D mozgások (tánc, karnevál, felvonulás)
• tárgy és tárgyak csoportja (szobor, kiállítás, kirakat)
• fényt kibocsátó eszköz (kijelző, monitor, fényreklám,
szemafor)
• tömör, átlátszó vagy tükröző anyag
• mesterséges alkotás (tárgy, épület, város),
stb.

Lényegében mindazok a felületek, ahol a szín megjelenhet – egyben a színkommunikáció „csatornája”. A látvány színtulajdonságát ugyan nem tudjuk kiszakítani környezetéből, de mivel ugyanaz a szín a legkülönfélébb természetes vagy mesterséges anyaghoz, tárgyhoz és vizuális jelenséghez tartozhat, a színtulajdonság elvonatkoztatható a színt hordozó felülettől.

A színkommunikációt is befolyásolja a zaj, mely torzítja a színüzenetet. A kódolást-dekódolást számos tényező zavarhatja, módosíthatja:
• térbeli elhelyezkedés (részleges takarás, nagy távolság)
• környezeti szín- és méretviszonyok (szimultán kontraszt)
• megvilágítás (a fény mennyisége lehet túl sok vagy túl      kevés; színe; iránya)
• a színt hordozó anyag (felületi minősége; fényvisszaverő      képessége; átlátszósága; textúrája)
• mozgások (a megfigyelő, a tárgy vagy mindkettő mozgása      és sebessége)
• az üzenet küldőjének vagy fogadójának színlátási hibái
• a színtechnika minősége (természetes és időbeli változások,      pl. fakulás, kopás)

stb.

A színüzenet értelmezése függ a színek pszichofiziológiai sajátosságaitól, és legalább ennyire az egyén tapasztalataitól, ezek pedig a természeti és társadalmi környezettől.
» A vizuális kommunikáció folyamatai


A színüzenet összetevői

A színüzenet összetett jelenség, s mint kommunikációs kódnak is több –pszichológiai, esztétikai és informatív– összetevője van. Az üzenet feldolgozása a tudat(osság) különböző szintjein történik, kissé leegyszerűsítve: a színek egyidejűleg hatnak az érzelemre, az ún. „szépérzékre” és az értelemre .

Pszichológiai összetevő:
az optikai, pszichofiziológiai jelenségekkel, érzelmekkel, gondolattársításokkal, emlékezettel kapcsolatos színjelentések és -jelenségek.

Esztétikai összetevő:
a „szépséggel”, kellemességgel kapcsolatos, többértelmű színjelentések.

Informatív összetevő:
szavakkal is megfogalmazható, az értelemre ható, „racionális”, direkt színjelentések.


A valóságos színkommunikációban e kód-rétegeket soha nem lehet élesen elválasztani egymástól, és ha különböző arányban is, de mindig mind a három érvényesül.

A pszichológiai színhatások csak lazán függnek a kulturális környezettől, míg az esztétikai és informatív színhatások szorosabban kötődnek hozzá.


2.3. A szín mint vizuális üzenet
A szín pszichológiai szerepe a kommunikációban
A szín esztétikai szerepe a kommunikációban
A szín informatív szerepe a kommunikációban


A szín mint vizuális üzenet
« Szerelmi színjelek
A szín pszichológiai szerepe a kommunikációban »
108.
Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Erről a weboldalról  |  Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissülés: 2015.06.30.