Nyitóoldal   |   SZÍN  |   SZÍNKOMMUNIKÁCIÓ   |   Tartalom 
 
 
 
 
2.3.

A szín mint vizuális üzenet
 
 
A színkommunikációban az üzenetek elsődleges kódja a szín, amit jelrendszernek tekintünk. A színeknek azokra a tulajdonságaira építünk, amelyeket –tudatosan vagy ösztönösen– üzenetként értelmezhetünk. A színeknek jelentést tulajdonítunk, hatnak ránk, tetszenek vagy sem, de mindig viszonyulunk hozzájuk valamiképp. A szín- kommunikációban tudatosan megtervezett vagy a hagyományok alapján választott színeket használunk a vizuális tartalom kifejezésére.

A tárgyhoz nem kötött (az ún. szabad-) szín önmagában is jelentéshordozó, de csak tárgyával és környezetével együtt lehet komplex üzenetet közvetítő.
A vizuális kommunikáció többnyire tartalmaz színkódokat is, és valamennyi ága vizsgálható a színek aspektusából is.

A színkommunikációt az teszi számunkra lehetővé, hogy az evolúció és egyéni életünk során megtanultuk a természetes eredetű színinformációkat értelmezni. A színlátás biológiai képességünk, a szín ősi élményünk, nem kötődik a nyelvhez, így (bizonyos mértékig) kultúraközi kommunikációra is alkalmas. A színek használata ugyanakkor mélyen beágyazott a kulturális hagyományokba, ezért nem alkalmas maradéktalanul a kultúraközi kommunikációra.

A színes médium –a közvetítő csatorna– igen sokféle lehet:
élőlény (ember, állat, növény, ezek részei vagy együttese)
statikus kép (fotó, szabadkézi vagy digitális rajz, festmény,
tudományos ábra, nyomtatvány)
mozgó kép (film, videó, animáció)
3D mozgások (tánc, karnevál, felvonulás)
tárgy és tárgyak csoportja (szobor, kiállítás, kirakat)
fényt kibocsátó eszköz (kijelző, monitor, fényreklám,
szemafor)
tömör, átlátszó vagy tükröző anyag
mesterséges alkotás (tárgy, épület, város),
stb.

Lényegében mindazok a felületek, ahol a szín megjelenhet – egyben a színkommunikáció „csatornája”. A látvány színtulajdonságát ugyan nem tudjuk kiszakítani környezetéből, de mivel ugyanaz a szín a legkülönfélébb természetes vagy mesterséges anyaghoz, tárgyhoz és vizuális jelenséghez tartozhat, a színtulajdonság elvonatkoztatható a színt hordozó felülettől.

A színkommunikációt is befolyásolja a zaj, mely torzítja a színüzenetet. A kódolást-dekódolást számos tényező zavarhatja, módosíthatja:
térbeli elhelyezkedés (részleges takarás, nagy távolság)
környezeti szín- és méretviszonyok (szimultán kontraszt)
megvilágítás (a fény mennyisége lehet túl sok vagy túl      kevés; színe; iránya)
a színt hordozó anyag (felületi minősége; fényvisszaverő      képessége; átlátszósága; textúrája)
mozgások (a megfigyelő, a tárgy vagy mindkettő mozgása      és sebessége)
az üzenet küldőjének vagy fogadójának színlátási hibái
a színtechnika minősége (természetes és időbeli változások,      pl. fakulás, kopás)


A színüzenet értelmezése függ a színek pszichofiziológiai sajátosságaitól, és legalább ennyire az egyén tapasztalataitól, ezek pedig a természeti és társadalmi környezettől.
» A vizuális kommunikáció folyamatai


A színüzenet összetevői

A színüzenet összetett jelenség, s mint kommunikációs kódnak is több –pszichológiai, esztétikai és informatív– összetevője van. Az üzenet feldolgozása a tudat(osság) különböző szintjein történik, kissé leegyszerűsítve: a színek egyidejűleg hatnak az érzelemre, az ún. „szépérzékre” és az értelemre .

Pszichológiai összetevő:
az optikai, pszichofiziológiai jelenségekkel, érzelmekkel, gondolattársításokkal, emlékezettel kapcsolatos színjelentések és -jelenségek.

Esztétikai összetevő:
a „szépséggel”, kellemességgel kapcsolatos, többértelmű színjelentések.

Informatív összetevő:
szavakkal is megfogalmazható, az értelemre ható, „racionális”, direkt színjelentések.


A valóságos színkommunikációban e kód-rétegeket soha nem lehet élesen elválasztani egymástól, és ha különböző arányban is, de mindig mind a három érvényesül.

A pszichológiai színhatások csak lazán függnek a kulturális környezettől, míg az esztétikai és informatív színhatások szorosabban kötődnek hozzá.


2.3. A szín mint vizuális üzenet
A szín pszichológiai szerepe a kommunikációban
A szín esztétikai szerepe a kommunikációban
A szín informatív szerepe a kommunikációban


A szín mint vizuális üzenet
« Szerelmi színjelek
A szín pszichológiai szerepe a kommunikációban »
108.
Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Erről a weboldalról  |  Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissülés: 2015.06.30.