Nyitóoldal   |   SZÍN  |   SZÍNKOMMUNIKÁCIÓ   |   Tartalom 
 
 
 
Felhasznált és ajánlott irodalom
Nyomtatott (P)
 
 
A,Á  B  C,Cs  D  E,É  F  G,Gy  H  I  J  K  L  M
N,Ny  O,Ö  P  R  S,Sz  T  U,Ü  V  W  Z,Zs
 
Albers, Josef (2006)
A színek kölcsönhatása – A látás didaktikájának alapjai.
Magyar Képzőművészeti Egyetem K.
• A1, A2, A3, A4, B3

Allison, Malcolm (2010)
El Cinabrio: la sangre de los dioses [spanyol]
»E»

Apor Péter (1736 / 1987)
Metamorphosis Transylvaniae azaz Erdélynek változása
Szépirodalmi K.
• B1, B2, B4, »E»

Arisztophanész (i.e. 4 sz. / 1968)
Vígjátékai. Arany János fordítása. Helikon K.
• B2

Arnheim, Rudolf (1979)
A vizuális élmény – Az alkotó látás pszichológiája. Gondolat K.
• A1, A2, A3, B1, B3, B4

Atkinson, Rita – Hilgard, Ernest (2005)
Pszichológia. Osiris K.
• B1, B2, B3

Attenborough, David (1989)
Élet a Földön. Novotrade K.
• A1, B1, B2

B.Horváth Terézia (1983)
Népi ékszerek. Corvina K.
• B2

Balassa Iván – Ortutay Gyula (1979)
Magyar néprajz. Corvina K.
• B2

Bálint István – Hruska Rudolf – Murányi Mihály –
Sebestyén
György (1966)
Bevezetés a színdinamikába. Táncsics K.
• A1, A4, B3

Ball, Philip (2001)
Bright Earth – Art and the Invention of Color.
The University of Chicago Press
• A1, A2, A3, A4, B2

Balogh András (1971)
A kert művészete. Corvina K.
• B1

Bálványos Huba (szerk.) (2003)
Látás és szemléltetés. Vizuális kultúra IV., Balassi K.
• B1


Bálványos Huba – Sánta László (1998)
Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció.
Vizuális kultúra I., Balassi K.
• A1, A4, B1, B3

Bálványos Huba (1998)
Esztétikai-művészeti ismeretek, nevelés.
Vizuális kultúra II., Balassi K.
• A1, A4, B3

Bann, David (2007)
Nyomdai megrendelők kézikönyve. Scolar K.
• A3

Barbier, Frédéric (2005)
A könyv története. Osiris K.
• A3, B1

Bartha Katalin (1937)
Szókincstanulmány a magyar nyelv színelnevezéseiről. Debrecen.
• B2, B4

Barthes, Roland (1999)
A divat mint rendszer. Helikon K.
• B2

Barthes, Roland (1982)
Az öltözkodés története és szociológiája. Metodológiai megjegyzések.
In: Klaniczay G.–S.Nagy K.: Divatszociológia I., TKKK, 106.p.
• B2

Batár
Attila (2005)
Láthatalan építészet. Ab Ovo K.
• B3

Bauer András – Berács József (1998)
Marketing. Aula K.
• B3

Bauer, J. – Bouska, V. – Tvrz, F. (1989)
Drágakőkalauz. Natura K.
• A1, A4

Belting, Hans (2000)
Kép és kultusz. A kép története a művészet korszaka előtt. Balassi K.
• A4

Benedek István (1987)
Tibeti orvoslás és varázslás. Gondolat K.
• A3, B2


Béres István – Horányi Özséb (szerk.) (2001)
Társadalmi kommunikáció. Osiris K.
• B1, »E»

Berger, René (1977)
A festészet felfedezése I-II. Gondolat K.
• B3

Bergström, Bo (2009)
Bevezetés a vizuális kommunikációba. Scolar K.
• B1, B3

Berlin, Brent – Kay, Paul (1999)
Basic Color Terms – Their Universality and Evolution.
Berkeley and Los Angeles, University of California Press.
• B4

Bernolák Kálmán (1981)
A fény. Műszaki K.
• A1, A4

Bertényi Iván (2003)
Államcímerünk kialakulása
»E»

Bertényi Iván (1983)
Kis magyar címertan. Gondolat K.
• B2

Besson, Jean-Louis (1999)
Katonai uniformisok könyve. Elektra K.
• B2

Bickerton, Derek (2004)
Nyelv és evolúció. Gondolat K.
• A1, B1

de Bie-Kerékjártó Ágnes (2001)
A kék színnév használata a magyarban.
In: Ünnepi könyv Keresztes László tiszteletére, Debrecen, 83-92.p.
• B4

de Bie-Kerékjártó Ágnes (2003)
A vörös színnév használata a magyarban.
In: Ünnepi könyv Honti László tiszteletére, Budapest, 67-79.p.
• B4

Bíró Enikő (1996)
A hasonlítást kifejező melléknévi összetételek jelentéstana
a magyarban.
»E»

Birren, Faber (1976)
Colour Preferences
In: Porter–Mikellides (ed.): Colour for Architecture. Studio Vista,
London., 93.p.
• B3

Blaskó Ágnes – Margitházi Beja (szerk.) (2010)
Vizuális kommunikáció. Szöveggyűjtemény. Typotex K.
• B1

Bódiné Beliznai Kinga (2014)
A bíbor méltóság, a sárga árulás. Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben. Balassi K.
• B2, B3

Bódiné Beliznai
Kinga (2011)
Ruházat és jelképek
In: Mezey B. (szerk.): A szimbólumok üzenete. A jogi kultúra jelképei: eljárások, szokások, formák és tárgyak. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 87-101.p.
• B2

Boglár Lajos (2000)
Pau Brasil. Masszi K.
• B2

Boglár Lajos (1978)
Wahari. Gondolat K.
• A4, B2

Boulnois, Luce (1972)
A selyemút. Kossuth K.
• B2

Bradley, Mark (2009)
Colour and Meaning in Ancient Rome.
Cambridge Classical Studies, Cambridge Univ.Press.
• A3, B3

Broby-Johansen, Rudolf (1969)
Az öltözködés története. Gondolat K.
• B2

Broby-Johansen, Rudolf (1965)
Ember és művészet. Gondolat K.
• A4

Bubik Veronika (szerk.) (2013)
Vizualizáció a tudománykommunikációban
»E»

Bucklow, Spike (2009)
The Alchemy of Paint – Art, Science and Secrets from the Middle Ages. Marion Boyards, London.
• A3, A4, B3

Buda Béla (1988)
A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. TKKK. (Tömegkommunikációs Kutató Kiadó)
• B1, B2, »E»

Buruma, Ian (2006)
A modern Japán 1853-1964. Európa K.
• B2

Buscher, Christel (2003)
Színkalauz. Hajja és Fiai K. Debrecen
• B3

Butor, Michel (1986)
A szavak a festészetben. Corvina K.
• B1

Carter, Rob (2002)
Digital Color and Type. RotoVision SA, Hove, UK
• A1, B3

Casson, Ronald W. (1997)
Color shift: evolution of English color terms from brightness to hue.
In: Hardin–Maffi (edit.): Color Categories in Thought and Language. Cambridge Univ. Press., 224-239.p.
• B4

Cole, Alison (1994)
A szín – A szín művészete a reneszánsztól napjainkig. Park K.
• A3, B2, B3

Crozier, Ray (2001)
Pszichológia és design. Nemzeti Tankönyvkiadó
• A4, B3

Crystal, David (szerk.) (2003)
A nyelv enciklopédiája. Osiris K.
• B1, B4

Csákvári József, ifj. – Malinák Judit (1998)
Médiagalaxis – A tömegkommunikáció nyelve és társadalmi kérdései.
Szimbiózis Kulturális Antropológiai Alapítvány.
• B1

Csapodi István (1898)
A színek magyar nevei
»E»

Csapodi István (1899)
Vörös és piros. Magyar Nyelvőr 28., 201-204.p.
• B4

Csatkai Endre (1971)
Cégérek. Corvina K.
• B4

Csavarga Rózsa (2014)
Belső színtérkép. Pomáz, Belső Tárlat sorozat 9.könyv
• A4, B3

Csókos Varga Györgyi (2008)
Festékeskönyv. Glia K.
• A3, B2

Csűry Bálint (1922)
Rózsaszín, rózsaszínű. Magyar Nyelv 18., 169-170.p.
• B4

Dambeck, Holger (2008)
Winners wear red. The Annals of Sports Psychology
»E»

Dávid Katalin (szerk.) (2006)
Van Gogh válogatott levelei. Háttér K.
• A3

Dawkins, Richard (2001)
Szivárványbontás. Vince K.
• A1

Delamare, Francois – Guineau, Bernard (2009)
Colour – Making and Using Dyes and Pigments. Thames & Hudson.
• A3, A4, B2

Devecseri Gábor
Homérosz fordításai
»E»

Dézsi Lajos (1977)
A színek anatómiája
In: Földi K. (szerk.): A reklám lélektana. KJK., 125-153.p.
• A1, B3

Dichter, Ernest (1974)
A dolgok rejtett rendje
In: Földi K.–Szakács F. (szerk.): Reklámpszichológia – Válogatott tanulmányok. KJK, 199-224.p.
• B3

Domanovszky György (1981)
A magyar nép díszítőművészete I-II. Akadémiai K.
• A4, B2

Domonkos Ottó (1981)
A magyarországi kékfestés. Corvina K.
• A3, B2

Donald, Merlin (2001)
Az emberi gondolkodás eredete. Osiris K.
• A3, B1, B2

Dósa Zsuzsanna – Dúll Andrea (2006)
Ázsiai és európai kerttípusok kulturális-környezetpszichológiai elemzése
In: Dúll A.–Szokolszky Á. (szerk.): Környezet - pszichológia,
Pszichológiai Szemle Könyvtár 10., Akadémiai K., 169-185.p.
• B1

Droste, Magdalena (2003)
Bauhaus 1919-1933. Taschen/Vince K.
• A4

Dumas, ifj. Alexandre
A kaméliás hölgy
»E»

Dvorszky Hedvig (szerk.) (1979)
Design – A forma művészete. Képzőművészeti Alap K.
• A4

Eckstut, Joann – Eckstut, Arielle (2013)
The Secret Language of Color
Black Dog & Leventhal Publ., New York
• A1, A3, A4, B2, B3

Eco, Umberto (szerk.) (2010)
A szépség törénete. Európa K.
• A2, A4, B2, B3

Eliade, Mircea (2004)
Kovácsok és alkimisták. Cartaphilus K.
• A4

Endrei Walter (1989)
Patyolat és posztó. Magvető K.
• B2

Erdélyi Zsuzsanna (1961)
Adatok a magyar népköltészet színszimbolikájához. I-II-III.
Ethnographia. 173-199; 405-429; 583-598.p.
• B2, B3, B4

Ernyey Gyula (1998)
Tárgyvilágunk 1896-1996. Dialóg Campus K.
• A4, B2

Érszegi Márk Aurél (2008)
A pápa ruhája
»E»

Érszegi Márk Aurél (2007)
Rózsaszín miseruha
»E»

Fadeyev, Dmitry (2008)
A Guide to Choosing Colors for Your Brand
»E»

Faludy Anikó (1982)
Bizánc festészete és mozaikművészete. Corvina K.
• A3, A4

Farkas Attila Márton (2005)
A képi gondolkodás jövője – múltbeli tanulságokkal.
In: Kapitány Á.–Kapitány G. (szerk.): Vizuális üzenetek tervezése és alkalmazása. Magyar Iparművészeti Egy.K., 5-29.p.
• B1

Farkas Elemér (ford.) (1991)
Festés, mázolás, tapétázás. Pannónia K.
• A3

Fazakas István (1990)
Virágnyelv és egyéb társasági titkos nyelvek. Arkánum, Budapest.
• B2

Febvre, Lucien – Martin, Henri-Jean (2005)
A könyv születése. Osiris K.
• A3, B1

Feisner, Edith Anderson (2006)
Colour – How to Use Colour in Art and Design.
Laurence King Pbl. London.
• A1, A2, A3, B2, B3

Fél Edit – Hofer Tamás – K.Csilléry Klára (1969)
A magyar népművészet. Corvina K.
• B2, B3

Feller, Robert L. (szerk.) (1986)
Artists' Pigments – A Handbook of their History and Characteristics. Vol.1., Cambridge Univ.Press.
• A3

Fercsik Erzsébet – Raátz Judit (2006)
Kommunikáció és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó
• B1

Fiell, Charlotte & Peter (2007)
Design kézikönyv. Fogalmak, anyagok, stílusok. Taschen/Vince K.
• A4

Finály István (1948)
Tus, tinta, ceruza
»E»

Finlay, Victoria (2004)
Színek – Utazás a festékesdobozban. HVG K.
• A1, A3, A4, B2

Forgács Éva (1976)
Kollázs és montázs. Corvina K.
• B1

Földvári Melinda (2009)
A magyar nyelv színnevei és színjelentéseik.
In: Balázs G.–H.Varga Gy. (szerk.): Ikonikus fordulat a kultúrában. Semiotica Agriensis 6., Magyar Szemiotikai Társ. Bp., Liceum K. Eger, 383-391.p.
• B4

Földvári Melinda (2005)
Színnév – Színszótár
»E»

Földvári Melinda (1995)
Computer Generation of Harmonic Equihue Color Scales.
The Visual Computer, 11 (4) 218-226.p.
• A3, B3

Földvári Melinda (1985)
Építőanyagok rendszerezése színük szerint.
Építőanyag, XXXVII. évf. 11. 331-335.p.
• A4

Gáborján Alice (2000)
Cifraszűrök. Néprajzi Múzeum, Budapest.
• B2, B4

Gáborján Alice (1974)
Magyar népviseletek. Corvina K.
• B2

Gage, John (2006)
Colour in Art. Thames & Hudson.
• I, A2, A3, B2, B3, B4

Gage, John (2000)
Colour and Meaning – Art, Science and Symbolism.
Thames & Hudson.
• A1, A2, A3, B1, B2, B3

Gage, John (1993)
Colour and Culture. Thames & Hudson.
• A3, A4, B2, B3

Gárdonyi József (1920)
Piros vagy vörös. Magyar Nyelv, 16. 84-87.p.
• B4

Gazda Klára (2008)
Közösségi tárgykultúra – művészeti hagyomány.
KJNT-BBTE, Kolozsvár.
• A4, B2, B3

Gazda Klára – Haáz Sándor (1998)
Székelyek ünneplőben – Színek és formák a székelyföldi népviseletben. Planétás K.
• B2

Géczi János
A rózsa és jelképei. Gondolat K.
- Az antik mediterráneum. (2006)
- A keresztény középkor. (2007)
- A reneszánsz. (2008)
• B2, B3, »E»

Goethe, Johann Wolfgang von (1810/2010)
Színtan – A teljes „Didaktikai rész”. Genius K.
• B3, B4

Goethe, Johann Wolfgang von (1810/1983)
Színtan – Didaktikai rész. (Johannes Pawlik szerk.) Corvina K.
• A1, A2, B3

Goethe, Johann Wolfgang von (1810)
Zur Farbenlehre [német]
»E»

Gombrich, Ernst (1977)
A látható kép
In: Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció II., KJK. 123-141.p.
• B1, B3

Gósy Mária (2005)
Pszicholingvisztika. Osiris K.
• B4

Gósy
Mária – Kovács Magdolna (2001)
A mentális lexikon a szóasszociációk tükrében
Magyar Nyelvőr 125, 330-354.p.
• B3, B4, »E»

Gósy Mária (1998)
Színmegnevezések gyermekkorban és felnőttkorban
In: Lengyel Zs.–Navracsics J. (szerk.): Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok - Közép-Európa. II. 56-68.p., Veszprémi Egyetem
• B4

Götz Eszter (2001)
Színház-néző. PolgART K.
• B2

de Grandis, Luigina (1984)
Teoria e uso del colore. Mondadori, Milano. [olasz]
• A1, A2, A3, B3

Green, Marc (2009)
Eyewitness Memory is Unreliable
»E»

Greenfield, Amy Butler(2005)
A Perfect Red. HarperCollins Pbl. New York.
• A3, B2

Gregory, Richard – Gombrich, Ernst (1982)
Illúzió a természetben és a művészetben. Gondolat K.
• A1, B1, B2

Gregory, Richard (1973)
Az értelmes szem. Gondolat K.
• A1

Gulyás Dénes (1977)
A fény és a szín.
In: Solymár I. (szerk): A képzőművészet iskolája II.
Képzőművészeti Alap K., 200-232.p.
• A3, B3

Gulyás Dénes (1976)
A színek rendje. Magyar Iparművészeti Főiskola K.
• A3

Györffy István (1921)
A hazai festőnövények és a velük való népi festési módok. Herba.
• A3

Györgyi Erzsébet (1974)
A tojáshímzés díszítménykincse. Díszítményrendszerezési és -értelmezési kísérlet. Néprajzi értesítő 56.évf. 5-83.p.
• A3, A4, B2

Gyulai Elemér (1965)
A látható zene. Zeneműkiadó.
• B3

Hall, Cally (1995)
Drágakövek – Képes ismertető a világ több mint 130 drágakövéről.
(Határozó Kézikönyvek) Panem és Grafo K.
• A4

Hall, Rosalind (2001)
Egyptian Textiles. Shire Egyptology: v.4.
• B2

Hammer Ferenc (2007)
Fekete & fehér gyűjtemény. Kalligram K., Pozsony.
• B4

Hámori József (1985)
Nem tudja a jobb kéz mit csinál a bal. Kozmosz K.
• B1

Hampshire, Mark – Stephenson, Keith (2009)
Jelek és szimbólumok – Kommunikáció mintákkal. Scolar K.
• B1, B2, B3

Hankó Ildikó – Kiszely István (2007)
Szokatlan szokások – Testdíszítések és más biológiai és társadalmi furcsaságok. Püski K.
• B1, B2

Hård, Anders (1976)
The Natural Colour Sytem and its Universal Application in the Study of Environmental Design.
In: Porter–Mikellides (ed): Colour for Architecture. Studio Vista, London. 109.p.
• A2, B3

Hardin, Clyde L. – Maffi, Luisa (edit.) (1997)
Color Categories in Thought and Language. Cambridge Univ. Press.
• B4


Hercegfi Károly – Izsó Lajos (szerk.) (2007)
Ergonómia. Typotex K.
• A1, B3

Herman Ottó (1914)
A magyar pásztorok nyelvkincse
»E»

Holton, Gerald (2008)
Vizuális szemléltetés az előadóteremben.
In: Kepes Gy.: Látásra nevelés (Beke László szerk.) Bp., 41.p.
• B3

Honti Katalin (2007)
Színház – Típusok és alapfogalmak. Corvina K.
• B2

Hoppál Mihály – Jankovics Marcell – Nagy András –
Szemadám
Gyögy (szerk.) (1997)
Jelképtár. Helikon K.
• A4, B2, B3

Hoppál Mihály (1990)
Tulipán és szív – Szerelmi jelképek a magyar népművészetben.
Debrecen.
• B2

Horányi Özséb (szerk.) (1977)
Kommunikáció I-II., KJK (Közgazdasági és Jogi Kiadó).
• B1

Horváth Gábor (1986a)
Fényszóródás.
»E»

Horváth Gábor (1986b)
Kék szín a természetben.
»E»

Hruska Rudolf (1956)
Általános színtan és -színmérés. KJK.
• A2, A4

Huizinga, Johan (1979)
A középkor alkonya. Európa K.
• B2

Hurlbert, Anya – Wolf, Kit (2004)
Color contrast: a contributory mechanism to color constancy
»E»

Ihász Zsuzsa (1998)
Művészeti technikák könyve. (Tölgyfa program) Helikon K.
• A3, A4, B4

Itten, Johannes (1978)
A színek művészete (Tanulmányi kiadás).
Corvina K. (újabb kiadás: Göncöl K. 2006)
• A1, A2, A3, A4, B3

Ivins, William M. (2001)
A nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció. Enciklopédia K.
• B1

Jankovics József (1990)
Régi erdélyi viseletek – Viseletkódex a XVII. századból. Európa K.
• B2

Jankovics Marcell (2008)
3+1, A négy évszak szimbolikája. Csokonai K.
• B3, B4

Jankovics Marcell (1998)
Mély a múltnak kútja. Csokonai K.
• B2

Jankovics
Marcell (1997)
Jelképkalendárium. Csokonai K.
• B3, »E»

János evangelista
A jelenések könyve
»E»

Jarman, Derek (2010)
Chroma – Színek könyve. Palatinus K.
• B2, B3

Kahánné László Ilona (1986)
A látás biokémiája. Medicina K.
• A1

Kákosy László (1979)
Ré fiai. Gondolat K.
• B2

Kalla Gábor (2003)
Mezopotámiai öltözködés. Ókor, 4. 13.p.
• B2, »E»

Kandinszkij, Vaszilij (1987)
A szellemiség a művészetben. Corvina K.
• A4, B2, B3

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor (2005)
Tárgyak szimbolikája. Új Mandátum K.
• A4

Kardalus János (1995)
Székely festett bútorok. Néprajzi Múzeum, Budapest.
• A4, B2

Kardos Lajos (szerk.) (1974)
Alaklélektan. Gondolat K.
• B1

Károli Gáspár (1590)
Szent Biblia.
»E»

Katona Ferenc (2009)
Az agy fejlődésének kultúrtörténete. Medicina K.
• A1, B1, B2

Kemendi Ágnes (2014)
Festés növényekkel – Fonalak, textiliák. CSER K.
• A3

Kemendi Ágnes (1989)
Festőnövények. Móra K.
• A3

Kent, Sarah (2001)
Kompozíció – A képi elemek elrendezésének elmélete és gyakorlata.
Park K.
• A1, B3

Kepes György (2008)
Látásra nevelés. (Beke László szerk.) Látás+érték sorozat. Budapest.
• A4, B1

Kepes György (1979a)
A látás nyelve. Gondolat K.
• A1, A3, A4, B1, B3

Kepes György (1979b)
A világ új képe a művészetben és tudományban. Corvina K.
• I, A1, B3

Kéri Katalin (2002)
Holdarcú, karcsú ciprusok – Nők a középkori iszlámban.
TEXTerebess 4. Budapest.
• B2, B3, »E»

Kicsi Sándor András (2007a)
A prototípus-szemantikáról.
In: Kicsi S. A.: Szószemantika. Tinta K., 11-18.p.
• B4

Kicsi Sándor András (2007b)
Az alapszínnevek lexikalizálásáról
In: Kicsi S. A.: Szószemantika. Tinta K., 22-33.p.
• B4

Kicsi Sándor András (1990)
A magyar nyelv alapszínnevei. Holmi 2. 10: 1142-50.p.
• B4

Király Sándor (1994)
Az arányosításról. Tölgyfa K.
• A4, B3

Király Sándor (1977)
Általános színtan és látáselmélet. Tankönyvkiadó.
• A1, A2, A3, A4, B3

Kiss Gábor (2004)
A piros, vörös és más színnevek használata a Magyar Nemzeti Szövegtár alapján.
In: Gecső T. (szerk.): Variabilitás és nyelvhasználat.
Tinta K. 160-165.p.
• B4

Kiss Gábor – Forbes, Isabel (2001)
Piros, vörös – red, rot, rouge.
In: Gecső T. (szerk.): Kontrasztív szemantikai kutatások.
Tinta K. 190-199.p.
• B4

Kittler, Friedrich (2005)
Optikai médiumok. Berlini előadás 1999. Magyar Műhely K., Ráció K.
• B1

Klaniczay Gábor – S.Nagy Katalin (szerk.) (1982)
Divatszociológia I-II., TKKK.
• B2

Klaniczay Gábor (1982)
Öltözködés és ideológia a középkorban
In: Klaniczay G.–S.Nagy K. (szerk.): Divatszociológia II., 7.p.
• B2

Kolta Magdolna (2003)
Képmutogatók – A fotográfiai látás kultúrtörténete.
Magyar Fotográfiai Múzeum K.
• B1

Kovács Ákos (2001)
Játék a tűzzel – fejezetek a magyarországi tűzijátékok és díszkivilágítások XV-XX. századi történetéből. Helikon K.
• B2

Kovács Ilona (2006a)
Képtömörítés a retinától az agykéregig.
In: Kovács I.–Szamarasz V. Z. (szerk.): Látás, nyelv, emlékezet. Typotex K. 27.p.
• A1

Kovács Ilona (2006b)
Következtetés a külvilág tulajdonságaira.
In: Kovács I.–Szamarasz V. Z. (szerk.): Látás, nyelv, emlékezet. Typotex K. 37.p.
• A1, A2, B1

Környeiné Gere Zsuzsa (2009)
A látásról.
In: Bálványos H. (szerk.): Látás és szemléltetés.
Vizuális kultúra IV., 9-87.p.
• B1, B3

Kunze, Olly és Rolf (1973)
A szépség iskolája. Medicina K.
• B2

de Lange, Nicholas (1996)
A zsidó világ atlasza. Helikon K.
• B2

Laude, Jean (1972)
Fekete-Afrika művészete. Gondolat K.
• B2

Leeuwen, Theo Van (2011)
The Language of Colour – An introduction. Routledge, London.
• I, A2, A4, B1, B2, B3, B4

Leiszter Attila (szerk.) (2011)
Webergonómia – Jakob Nielsen nyomán. Typotex K.
• B3

Lenclos, Jean-Philippe (1976)
Living in Color.
In: Porter–Mikellides (ed.): Colour for Architecture. 73-77.p.
• A3, B3

Lengyel Györgyi (1978)
Népi kézimunkák. Kossuth K.
• B2

Leonardo da Vinci (1509 /1973)
A festészetről. (Trattato della pittura). Corvina K.
• A1, A3, B3, »E»

Lerner János (2009)
Fesztiválok, karneválok, ünnepek, parádék. Szalay K.
• B2

Lever, Maurice (1989)
Korona és csörgősipka. Európa K.
• B2

Lippai János (1664 /1982)
Virágos-kert
In: Surányi D. (szerk.): A szenvedelmes kertész rácsudálkozásai – Dokumentumok a magyar kertkultúra évezredes történetéhez.
Magvető K., 253-301.p.
• B4

Lips, Julius (1962)
A dolgok eredete. Gondolat K.
• B2

Lissák György (1998)
A formáról. Láng K. Budapest.
• A4, B3

Lomas, G.C.J. (1998)
Traditional Huli Society
»E»

Lukács Gyula (1982)
Színmérés. Műszaki K.
• A1, A2, A3, A4

Lunday, Elizabeth (2012)
The troubled eye of Monet
»E»

MacLaury, Robert E. – Almási Judit – Kövecses Zoltán (1997)
Hungarian piros and vörös: Color from points of view.
Semiotica 114-1 (1997)2: 67-81.p.
• B4

Maczó Péter (2010)
Ön itt áll – Az infodesignról. Scolar K.
• B1, B3

Magyar Sándor Dr. (1991)
Piktogramok kézikönyve. Entermen K.
• B3


Majoros András (2004)
Belsőtéri vizuális komfort. Terc K.
• A1, A2, A3

Majoros András (1998)
Belsőterek világítása. Műszaki K.
• A1, A4

Malonyay Dezső (1922)
A magyar nép művészete, I-V.
»E»

Marosi Gergely (2012)
A magyar válogatott meztörténete.
»E»

Mátray Ferenc (1910)
A magyar színelnevezésekről. Kalocsa.
• B2, B4

Mazahéri, Aly (1989)
A muszlimok mindennapi élete a középkorban a 10-től a 13.századig.
Európa K.
• B2

McCloud, Kevin (2004)
Válasszunk színeket – Hogyan válasszunk szakszerűen színeket otthonunkba. Aquila K.
• B3

Meerwein, Gerhard – Rodeck, Bettina – Mahnke, Frank (2007)
Color Communication in Architectural Space.
Birkhauser Verlag AG, Basel.
• A4, B3

Mehner Vilmos (kb.1900 /2000)
Legújabb és legteljesebb legyező-, bélyeg-, keztyű-, zsebkendő- és színnyelv. Pallas stúdió.
• B2

Mester Éva (2012)
Az építészeti üvegek iparművészeti értékei. Geopen K.
• A3, B2

Mészáros Gyula (1983)
A kőkori ember piros festéke
In: Szombathy V. (szerk.): Régészeti barangolások Magyarországon. Panoráma K., 9-28.p.
• A1, A3, B2

Mihalik Béla – Szomolányiné Farkas Klára (1977)
Kézzel festett textiliák. Műszaki K.
• A3

Mihály Eszter nemezkészítő blogja
Eszter Nemez Műhelye
»E»

Miklós Pál (1980)
Kép és kommunikáció.
MUOSZ Okt. Igazgatóság és Népművelési és Prop.Int., Bp.
• B1

Miklós Pál (1973)
A sárkány szeme – Bevezetés a kínai piktúra ikonográfiájába.
Corvina K.
• A3, B1

Milanesi, Enza (1995)
A szőnyeg. Officina Nova K.
• A3

Miller, Judith (2001)
Színek – Klasszikus és modern lakberendezési stílusok színvilága.
Panoráma K.
• B3

Minorics Tünde (2007)
„Busójárások”
In: Pócs É. (szerk.): Maszk, átváltozás, beavatás.
Balassi K. 285-294.p.
• B2

Moholy-Nagy László (1996)
Látás mozgásban. Műcsarnok-Intermédia.
• A4, B1, B3

Moholy-Nagy László – Sugár Erzsébet (1979)
A festéktől a fényig. Kriterion K., Bukarest.
• A4

Moholy-Nagy László (1978)
A Bauhaus színháza, Corvina K.
• B2

Moholy-Nagy László (1972)
Az anyagtól az építészetig. Corvina K.
• A4, B3

Mojzsis Dóra (szerk.) (1988)
A régi magyar öltözködés. Magvető K.
• B2, B4

Moles, Abraham (1975)
A giccs – A boldogság művészete. Gondolat K.
• A4

Molnár Albert – Németh Lajos – Voit Pál (szerk) (1961)
Művészettörténeti ABC. Terra K.
• A3

Monoriné Rohlik Erzsébet (1990)
A varázserejű hímes tojás. Neutron K.
• A3, A4, B2, B3

Montágh Imre (2003)
Közlemények a szavak mögött – Az előadói magatartás nonverbális elemei.
In: Bálványos H. (szerk.): Látás és szemléltetés.
Vizuális kultúra IV., Balassi K., 117-125.p.
• B1

de Morant, Henry (1976)
Az iparművészet története a kezdetektől napjainkig. Corvina K.
• A4

Morris, Desmond (1997)
Az emberállat – Személyes vélemény az emberi fajról.
Magyar Könyvklub.
• B1, B2, B3

Morris, Desmond (1992)
Állatlesen – Az állatok viselkedésének terepkalauza. Európa K.
• B2

Morton, Jill (2010)
Color and Marketing
»E»

Murch, Gerald M (1984)
Physiological Principles for the Effective Use of Color.
IEEE CG&A. Nov. 46-53.p.
• A1, »E»

Nagy József (2010)
A színek harmadik világa. Median K., Pozsony.
• A1

Nakamura Matazó (1992)
Kabuki. Gondolat K.
• B2

Nemcsics Antal (2003)
Színharmónia és vizuális mondanivaló.
Színország törvényei 4., Budapest
• B3

Nemcsics Antal (2002)
Színek és muráliák a különböző funkciójú terekben.
Színország törvényei 3., Budapest
• B3

Nemcsics Antal (2001)
Különböző történelmi korok építészeti stílusainak színhasználata.
Színország törvényei 2., Budapest
• B3

Nemcsics Antal (1996)
Színország törvényei. Kiállítási katalógus. Budapest.
• A2

Nemcsics Antal (1990)
Színdinamika – Színes környezet tervezése. Akadémiai K.
(újabb kiadás: 2004)
• I, A1, A2, A3, B3, B4

Newstead, Stuart – D'Elia, Angelo (2007)
An Investigation into the Relationship between Vehicle
Colour and Crash Risk
»E»

Norris, Stephanie (2005)
Színterápia. Scolar K.
• A1

Nyíri Kristóf (2007)
Szavak és képek.
»E»

Nyíri Kristóf (2001a)
Az írásbeliségről és néhány új médiumról.
In: Béres I.–Horányi Ö. (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Osiris K. 117-128.p.
• B1, »E»

Nyíri Kristóf (2001b)
Képjelentés és mobil kommunikáció
In: Nyíri K. (szerk.): A 21. századi kommunikáció új útjai. Tanulmányok. MTA Filozófiai Kutatóintézete. 59-79.p.
• B1, »E»

Olson, Kristina R. (2013)
The Mysterious Allure of the Frilly Pink Dress
»E»

P.Szeoke Judit (2003)
Római császárkori viselet és divat. Ókor.4. 23-30.p.
• A3, »E»


Pál József – Újvári Edit (2001)
Szimbólumtár. Balassi K.
• B2, B3, »E»

Pandula Attila (2003)
Állami, nemzeti zászlók.
»E»

Papp Eszter (2012)
A magyar színnevek terminológiai elemzése
»E»

Partsch, Susanna (2003)
Klee. Taschen/Vince K.
• A4

Pastoureau, Michel (2012)
A fekete – Egy szín története. Kalligram K.
• B1, B2

Pastoureau, Michel (2001)
Blue – The History of a Colour. Princeton University Press.
• A4, B2

Pastoureau, Michel (1987)
L'uomo e il colore. Giunti, Firenze. [olasz]
• I, B2, B3

Paterson, Ian (2003)
A Dictionary of Colour. Thorogood Pbl. London.
• B4

Penteado, Paulo (2011)
Definition and application of perceptually uniform colormaps
»E»

Péntek János (1977)
A kalotaszegi népi hímzés és szókincse. Kriterion K. Bukarest, 37.p.
• B2

Peril, Lynn (2002)
Pink Think – Becoming a Woman in Many Uneasy Lessons.
W.W. Norton & Co. New York.
• B2

Peternák Miklós (1993)
Új képfajtákról. Balassi K.
• B1

Pleij, Herman (2004)
Colors Demonic & Divine – Shades of Meaning in the Middle Ages and After. Columbia Univ.Press, New York.
• B2

Pócs Éva (szerk.) (2007)
Maszk, átváltozás, beavatás. Balassi K.
• B2

Porter, Tom – Mikellides, Bryan (szerk.) (1976)
Colour for Architecture. Studio Vista, London.
• A1, A3, A4, B3

Präkel, David (2009)
Kompozíció – A fotográfia alapjai. Scolar K.
• B3

Raj Tamás: Bevezető (1993)
In: Sáros László – Váli Dezső: Tanú ez a kőhalom.
»E»

Rajkovits Zsuzsanna – Illy Judit (2001)
Az élő természet színei.
»E»

Ráth-Végh István (1977)
Hatalom és pénz. Gondolat K.
• B2

Ráth-Végh István (1936)
Királyok divatjától a divatkirályokig.
In: Hatvany Lili (szerk.): Öltözködés és divat. Est Lapok. 46-72.p.
• B2

Rätsch, Christian (1994)
A szerelem füveskertje – Az afrodiziákumok a mítoszokban, a történelemben és napjainkban. Terra K.
• A3, B2

Rimbaud, Arthur (1871)
Voyelles [francia]
»E»

Ripa, Cesare (kb. 1600 / 1997)
Iconologia. Balassi K.
• B3

Romváry Vilmos – Gerő Gábor (1974)
Modern test- és szépségápolás. Medicina K.
• B2

Roy, Ashok (szerk.) (1993)
Artists' Pigments – A Handbook of their History and Characteristics. Vol.2., Oxford Univ.Press.
• A3

S.Nagy Katalin (1999)
A látvány, amelyben élünk. Műegyetemi K.
• B2

Sacks, Oliver (2004)
Antropológus a Marson. Osiris K.
• A1, B1

Ságvári Bence – Dessewffy Tibor (2006)
A kreatív gazdaságról – Európa és Magyarország a kreatív korban.
Demos K.
• I, »E»

Ságvári György (2010)
Magyar uniformisok. A honfoglalástól napjainkig. Kossuth K.
• B2

Sain Márton (1980)
A fény birodalma. Gondolat K.
• A1

Sándor Zsuzsa (2003)
A vizuális nyelv képi világa. Miskolci Egyetemi K.
• B1, B3

Sas István (2006)
Reklám és pszichológia. Kommunikáció Akadémia K.
• B3

Sawahata, Lesa (2006)
Színharmónia a gyakorlatban – Útmutató a színek tudatos és kreatív alkalmazásához. Scolar K.
• B3

Schanda János (2011)
Szín és észlelet. Színtervezés számítógépes felhasználás számára.
»E»

Schanda János (2008)
A fotometria és színmérés új utakon
»E»

Schanda János (ed.) (2007)
Colorimetry – Understanding the CIE System.
»E»

Schulz Péter, Dr. (2002)
Vizuális kommunikáció – Színek a grafikai iparban.
Médiatechnológia 3., Papír-Press Egyesülés.
• A3

Schuster, Martin (2005)
Művészetlélektan – Képi kommunikáció, kreativitás, esztétika.
Panem K.
• A4, B2, B3

Sebeok, Thomas A. (1983)
A művészet előzményei. Akadémiai K.
• B1, B2, B3

Seibert, Jutta (1986)
A keresztény művészet lexikona. Corvina K.
• B2, B3

Sekuler, Robert – Blake, Randolph (2000)
Észlelés. Osiris K.
• A1, A2, A3, B1, B3, B4

Selényi Pál (1941)
Piros és veres. Magyar Nyelvőr, 1948. 72. 12-14.p.
• B4

Selye János (1974)
Álomtól a felfedezésig. Akadémiai K.
• B3

Sentance, Bryan (2004)
A fa és az ember. CSER K.
• A4

Simmel, Georg (2001)
A divat.
In: Simmel: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok. Novissima K. 180-200.p. (régebbi kiadás: Gondolat K. 1973)
• B2

Sivik, Lars (1997)
Color systems for cognitive research
In: Hardin–Maffi (ed.): Color Categories in Thought and Language. Cambridge Univ. Press., 163- 193.
• A1

Sivik, Lars (1976)
The Language of Colour: Colour Connotations
In: Porter–Mikellides (ed.): Colour for Architecture. Studio Vista, London. 123-143.p.
• B3

Slézia József (2008)
Design évkönyv 2008. Designtrend K.
• A4, B2

Solymár István (szerk.) (1977)
A képzőművészet iskolája I-II. Képzőművészeti Alap K.
• A3, A4, B4

Spufford, Peter (2007)
Hatalom és haszon – Kereskedők a középkori Európában. Scolar K.
• B2

Steinmann Henrik (1980)
Az állatok násza. Natura K.
• B2

Surányi Dezső (1985)
Kerti növények regénye. Mezőgazdasági K.
• B1, B2

Szalontay Judit (1998)
Szín és díszítés változása a 19.századi csornai női viseletben.
In: Szalontay J. (szerk.): Tárgy és jelentése. Rábaközi tanulmányok. A Csornai Múzeumban elhangzott néprajzi konferencia előadásai, 1995., Csorna., 157-192.p.
• B2

Széky Pál (1986)
Állat az állatnak üzen – Biokommunikáció. Natura K.
• B1, B2

Szelényi Károly (2012)
Színek – A fény tettei és szenvedései. Veszprém, Budapest.
• A1, A2, B2, B3

Szendrey Zsigmond (1936)
A piros szín. Ethnographia–Népélet, 47. 220-221.p.
• A4, B4

Szerepi Csilla
A ló színe / The Color of the Horse
»E»

Szilágyi Ákos (2010)
A kékek és a zöldek. Palatinus K.
• B2

Szilvitzky Margit (1995)
A látás élménye – Művészeti tanulmányok az Iparművészeti Főiskolán. Nemzeti Tankönyvkiadó.
• A4, B3

Szikra Ágnes (szerk.) (2006)
Ornamentika és modernizmus.
Ernst Múzeum Füzetek 2., Ernst Múzeum, Bp.
• A4

Szőllősy Gábor (2013)
A lovak színe. Rubicon 2013/7., 52-55.p.
• B2

Szundy Gizella (1979)
Az elrejtőzött kémia. Gondolat K.
• A1, A3

Szvetelszky Zsuzsanna (2008)
Noé márkája. Pont K.
• B2, B3

Tátrai Zsuzsanna (1994)
Leányélet. Budapest.
• B2

Terestyéni Tamás (2006)
Kommunikációelmélet – A testbeszédtől az internetig. Typotex K.
• B1

TESz, A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, I-IV. (1967)
(Szerk.: Benkő Lóránd). Akadémiai K.
• B2, B4

Tokaji Ildikó (2008)
A térképjelek reprezentálása
In: Balázs G.–H.Varga Gy. (szerk.): Az abdukció. Semiotica Agriensis 5., Magyar Szemiotikai Társ. Bp., Liceum K. Eger, 119-126.p.
• B1, B3

Tokaji Zsolt (2002)
Kínai jelképtár. Szukics K.
• B2, B3

Tombor Ilona (1967)
Régi festett asztalosmunkák a XV-XIX. században. Corvina K.
• B2

Tompos Lilla (2005)
A díszmagyar – A magyar díszöltözet története. Magyar Mercurius K.
• B2

Tószegi Zsuzsanna (1994)
A képi információ.
»E»

Tóth István György (1998)
Magyaros viselet és nájmódi öltözködés a kora újkorban.
Rubicon, 7. 13-16.p.
• B2

Töreky Ferenc (2002)
Vizuális kommunikáció. Nemzeti Tankönyvkiadó.
• B1, B3

Turóczi Mária (1980)
A színek világa és a személyiség. Győr.
• B3

Uusküla (Bogatkin), Mari – Sutrop, Urmas (2007)
Preliminary Study of Basic Colour Terms in Modern Hungarian
»E»

Uusküla (Bogatkin), Mari (2006)
Distribution of Colour Terms in Ostwald's Colour Space in
Estonian, Finnish, Hungarian, Russian and English.
»E»

Ürögdi György (1969)
Róma kenyere Róma aranya. Gondolat K.
• B2

Vadas József (2006)
Modern és posztmodern – Az Eiffel-toronytól a Proust-fotelig.
Geopen K.
• A4

Varga Marianna (2003)
Mezőkövesdi matyó hímzés. Mezőkövesd.
• B2

Vass László weboldala
»E»

Verebély Kincső (2007)
Maszk és maskara
In: Pócs É. (szerk.): Maszk, átváltozás, beavatás. Balassi K. 15-28.p.
• B2

Viola Róbert (2005)
Zeller+Gmelin=minőség az UV-festékekgyártásában.
Print & Publishing, 88., 54.p.
• A3

Virágvölgyi Péter (1996)
A tipográfia mestersége – számítógéppel. Tölgyfa K.
• B3

Vizi Béla (1994)
A színek kémiai eredete. Veszprémi Egyetemi K.
• A1

Voigt Vilmos (2008)
Bevezetés a szemiotikába. Loisir K.
(korábbi kiadás: Gondolat K. 1977)
• B1, B2

Voigt Vilmos (2007)
Viselt-e álarcot az „ál, álnok alak”?
In: Pócs É. (szerk.): Maszk, átváltozás, beavatás.
Balassi K. 213-227.p.
• B2

Voigt Vilmos (1987)
Másfél évtized a szerelem kertjében.
In: Hoppál M.–Szepes E. (szerk.): A szerelem kertjében – Erotikus jelképek a művészetben. Szépirodalmi K. 13-39.p.
• B2

Vroon, Piet – Van Amerongen, Anton – de Vries, Hans (2005)
A rejtett csábító – A szaglás pszichológiája. Korona K.
• B1, B2, B3

Walther, Ingo (1992)
Pablo Picasso 1881-1973 – Az évszázad zsenije.
Benedict Taschen/Kulturtrade K.
• B3

Watermann, Gisela (2000)
Lakberendezési színtanácsadó. Hajja és Fiai K., Debrecen.
• B3

Watzlawick, P. – Beavin, J. – Jackson, D. (1977)
A kommunikáció két axiomája.
In: Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció I., KJK., 67-70.p.
• B1

Wehlte, Kurt (1996 és 2004)
A festészet nyersanyagai és technikái. Balassi K.
• A3, B4

West FitzHugh, Elisabeth (szerk.) (1997)
Artists' Pigments – A Handbook of their History and Characteristics. Vol.3. Oxford Univ.Press.
• A3, B4

Wierzbicka, Anna (1990)
The Meaning of Color Terms: Semantics, Culture and Cognition.
Cognitive Linguistics 1-1, 99-150
• B4

Wilson, Edward O. (1977)
Az állati kommunikáció
In: Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció II., KJK. 51-67.p.
• B1

Wittgenstein, Ludwig (1978)
Remarks on Colors.
Univ. of California Press Berkeley and Los Angeles California.
• A2

Wooten, Bill – Miller, David L. (1997)
The psychophysics of color.
In: Hardin–Maffi (edit.) (1997): Color Categories in Thought and Language. Cambridge Univ. Press., 59-88.p.
• A3

Zsolt Péter (2007)
Divatszociológia. Pro Die K.
• B2

Jelmagyarázat:

Egy szerzőnek több műve idősorrendben van feltüntetve.

Egy szerzőnek ugyanabban az évben megjelent több publikációját az évszám után írt a, b, c ... betűk különböztetik meg.

Azonos vezetéknév esetén az utónév kezdőbetűje különbözteti meg a szerzőket.

Néhol jelzem az újabb vagy régebbi kiadások dátumát is.

Régi, több mint száz éves források esetén az első évszám az írás vagy első kiadás évét, a második a felhasznált könyv kiadásának évét jelzi.

A hivatkozott anyagok többsége magyar ill. angol nyelvű, az egyéb nyelveket jelzem: [német], [olasz], [spanyol], stb.

Az online (is) elérhető művek jele: »E»
Lista: másik oldalon.
Az online adatok ott szerepelnek.


Hivatkozások:

A tanulmány két fő része
A: Szín
B: Színkommunikáció
ezeken belül a 4-4 fő fejezetet számok jelzik.
A publikáció adatai után írt két karakter mutatja, melyik fejezetben történt rá hivatkozás:

I Bevezető
A1 Látás- és színpercepció
A2 Színek rendszerezése
A3 Színes technikák
A4 Anyag, tárgy, szín
B1 A vizuális kommunikáció folyamatai
B2 Színkommunikáció a természetben és a társadalomban
B3 A szín mint vizuális üzenet
B4 A színek nyelvi reprezentációja
 
Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Erről a weboldalról  |  Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissülés: 2015.06.30.