Nyitóoldal   |   SZÍN  |   SZÍNKOMMUNIKÁCIÓ   |   Tartalom 
 
 
 


Felhasznált és ajánlott irodalom
Elektronikus (E)
 
 
Ismert szerzők (név szerinti sorrend):

A,Á  B  C,Cs  D  E,É  F  G,Gy  H  I  J  K  L  M
N,Ny  O,Ö  P  R  S,Sz  T  U,Ü  V  W  Z,Zs
Ismeretlen szerzők:    


Allison
, Malcolm (2010)
El Cinabrio: la sangre de los dioses [spanyol]
http://lamula.pe/2010/12/03/cinabrio-la-sangre-de-los-
dioses/malcolmallison/

• A3, B2

Apor
Péter (1736/1987)
Metamorphosis Transylvaniae azaz Erdélynek változása
http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/corpus/xviii/appe1001.htm
• B1, B2, »P»

Bertényi Iván (2003)
Államcímerünk kialakulása
http://www.historia.hu/archivum/2003/0302bertenyi.htm
• B2

Bíró Enikő (1996)
A hasonlítást kifejező melléknévi összetételek jelentéstana
a magyarban. Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár.
http://mnytud.arts.klte.hu/szilagyi/biro_e.doc
• B4

Bubik
Veronika (szerk.) (2013)
Vizualizáció a tudománykommunikációban
Egyetemi jegyzet a Grafika és a tipográfia, a Kiadványszerkesztés – esztétikai, technikai alapismeretek, a Vizuális megismerés, és a Vizuális nyelv alapjai tantárgyakhoz (ELTE TTK)
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/vizualizacio
_a_tudomanykommunikacioban/vizualizacio_a_
tudomanykommunikacioban.pdf

• A2, B1, B3

Buda Béla (1988)
A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei
http://vmek.oszk.hu/02000/02009/02009.htm
http://www.budabela.hu/dokumentumok/onallokotetek/
kozvetlenemberi-kommunikaciotext.pdf

• B1, B2, »P»

Csapodi István (1898)
A színek magyar nevei
http://epa.oszk.hu/02100/02181/00351/pdf/
EPA02181_Termeszettudomanyi_kozlony_1898_636-643.pdf

• B4

Dambeck, Holger (2008)
Winners wear red. The Annals of Sports Psychology
http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/
0,1518,570918,00.html

• B2

Devecseri Gábor
Homérosz fordításai
Odüsszeia (1947)
http://mek.oszk.hu/00400/00408/index.phtml
Iliász (1952)
http://mek.oszk.hu/00400/00406/00406.pdf
• B4

Dumas
, ifj. Alexandre
A kaméliás hölgy
http://mek.oszk.hu/02700/02797/index.phtml
• B2

Érszegi Márk Aurél (2008)
A pápa ruhája 1., 2., 3.
http://vatikanifigyelo.freeblog.hu/archives/2008/06/
• B2

Érszegi
Márk Aurél (2007)
Rózsaszín miseruha
http://vatikanifigyelo.freeblog.hu/archives/2007/03/
• B2

Fadeyev, Dmitry (2008)
A Guide to Choosing Colors for Your Brand
http://www.usabilitypost.com/2008/09/29/a-
guide-to-choosing-colors-for-your-brand/

• B3

Finály
István (1948)
Tus, tinta, ceruza
Természettudomány, III. évf.
http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/festek/tus.html
• A3

Földvári Melinda (2005)
Színnév – Színszótár
http://www.szintan.hu,     http://www.szinszotar.hu
• B3, B4

Földvári Melinda (2017)
Alapszínnevek a magyar nyelvben
http://magyar.szinszotar.hu/index.html
• B4


Géczi János
A rózsa és jelképei, I-III.
http://mek.oszk.hu/13500/13536/pdf/
• B2, B3, »P»

Goethe, Johann Wolfgang von (1810)
Zur Farbenlehre [német]
http://www.farben-welten.de/uploads/media/zur_Farbenlehre.pdf
• B4

Gósy
Mária – Kovács Magdolna (2001)
A mentális lexikon a szóasszociációk tükrében
Magyar Nyelvőr 125, 330-354.p.
http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1253/125306.htm
• B3, B4, »P»

Green
, Marc (2009)
Eyewitness Memory is Unreliable
http://www.visualexpert.com/Resources/eyewitnessmemory.html
• B3

Herman Ottó (1914)
A magyar pásztorok nyelvkincse
Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest
http://mek.oszk.hu/06900/06994
• B2, B4

Horváth Gábor (1986a)
Fényszóródás. A Természet Világa 1986.6-7.
http://www.kfki.hu/chemonet/hun/olvaso/feny/fenyszor.html
• A1

Horváth
Gábor (1986b)
Kék szín a természetben. A Természet Világa 1986.7.
http://www.kfki.hu/chemonet/hun/olvaso/feny/kek.html
• A1

Hurlbert, Anya – Wolf, Kit (2004)
Color contrast: a contributory mechanism to color constancy
http://www.staff.ncl.ac.uk/anya.hurlbert/Pdf%20Files/
ProgBrainRes_2004_new.pdf

• A1

Jankovics Marcell (1997)
Jelképkalendárium. Csokonai K.
http://mek.oszk.hu/05000/05097/
• B3, »P»

János
evangelista
A jelenések könyve, (i.u. 70 körül)
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_jelenések_könyve
http://mek.oszk.hu/00100/00188/html/jelenes.htm
A négy lovas (6.1. - 6.17.)
http://immanuel.hu/biblia/biblia.php?konyv=66&fejezet
=1&o1=1&o2=2&o3=3

Babilon megtisztítása (17.1. - 17.18.)
http://immanuel.hu/biblia/biblia.php?konyv=66&fejezet
=17&o1=1&o2=2&o3=3

Book of Revelation [angol]
http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Revelation
• B2

Kalla Gábor (2003)
Mezopotámiai öltözködés. Ókor, 4. 13.p.
http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2012/12/2003_4_kalla.pdf
• B2, »P»

Károli
Gáspár (1590)
Szent Biblia. Moses másodic könyve. 0067
http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/corpus/xvi/ka1rg07.htm
• B2

Kéri
Katalin (2003)
Holdarcú, karcsú ciprusok – Nők a középkori iszlámban.
Terebess K.
http://terebess.hu/konyvkiadas/pdf/kerikatibel.pdf
http://terebess.hu/keletkultinfo/holdarcu.html
• B2, B3, »P»

Leonardo da Vinci (kb. 1509)
Trattato della pittura [olasz]
http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_della_pittura
• A1, B3, »P»

Lomas, G.C.J. (1998)
Traditional Huli Society
http://www.gabelomas.org/huli/htms/huli1b.htm
• B2

Lunday, Elizabeth (2012)
The troubled eye of Monet
http://www.lunday.com/?p=1635
• A1

Malonyay Dezső (1922)
A magyar nép művészete, I-V.
http://mek.oszk.hu/01600/01671/html/index.html
http://www.arch.hu/tovabbi-kiadvanyok/konyvajanlo-
malonyai-dezso-a-magyar-nep-muveszete-1907-1922

• B2, B4

Marosi Gergely (2012)
A magyar válogatott meztörténete.
http://www.nemzetisport.hu/magyar_valogatott/
a-magyar-valogatott-meztortenete-2201521

• B2

Mihály Eszter nemezkészítő blogja
Eszter Nemez Műhelye
http://eszternemez.blogspot.hu/
• A3

Morton, Jill (2010)
Color and Marketing
http://www.colorcom.com/research/why-color-matters
• B3

Murch, Gerald M. (1984)
Physiological Principles for the Effective Use of Color.
IEEE CG&A 1984. Nov. 46-53.p.
http://www.siggraph.org/education/materials/
HyperGraph/color/coloreff.htm

• A1, »P»

Newstead, Stuart – D'Elia, Angelo (2007)
An Investigation into the Relationship between Vehicle
Colour and Crash Risk
http://www.monash.edu.au/miri/research/reports/muarc263.pdf
• B2

Nyíri Kristóf (2001b)
Képjelentés és mobil kommunikáció
http://21st.century.phil-inst.hu/2001_dec_konf/NYIRI_2.pdf
• B1, »P»

Nyíri Kristóf (2007)
Szavak és képek. Világosság 2007/9., 3.p.
http://www.vilagossag.hu/pdf/20071109200756.pdf
• B1

Olson, Kristina R. (2013)
The Mysterious Allure of the Frilly Pink Dress
http://www.psychologytoday.com/blog/developing-minds/
201311/the-mysterious-allure-the-frilly-pink-dress

• B2

P.Szeoke Judit (2003)
Római császárkori viselet és divat. Ókor, 2003.4. 23-30.p.
http://www.ookor.hu/archive/cikk/2003_4_p_szeoke.pdf
• A3, »P»

Pál József - Újvári Edit (2001)
Szimbólumtár – Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és
a magyar kultúrából. Balassi K.
http://www.balassikiado.hu/BB/netre/
Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm

• B2, B3, »P»

Pandula Attila (2003)
Állami, nemzeti zászlók. História 2003.2.
http://www.historia.hu/archivum/2003/0302pandula.htm
• B2

Papp Eszter (2012)
A magyar színnevek terminológiai elemzése
Doktori disszertáció, Pécs, PTE.
http://www.nydi.btk.pte.hu/sites/nydi.btk.pte.hu/files/
pdf/PappEszter2013.pdf

• B4

Penteado, Paulo (2011)
Definition and application of perceptually uniform colormaps
http://www.ppenteado.net/ast/pfp_sab2011.pdf
• A2

Raj Tamás (1993)
Bevezető
In: Sáros László – Váli Dezső: Tanú ez a kőhalom. Új Mandátum K.
http://mek.oszk.hu/09700/09764/html/raj1.htm
• B1

Rajkovits Zsuzsanna – Illy Judit (2001)
Az élő természet színei. Fizikai Szemle 2001/3. 76.p.
http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0103/rajkov.html
• A1

Rimbaud, Arthur (1871)
Voyelles [francia]
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/
arthur_rimbaud/voyelles.html

A magánhangzók szonettje (Tóth Árpád fordítása)
http://hu.wikisource.org/wiki/A_magánhangzók_szonettje
• B3

Ságvári Bence – Dessewffy Tibor (2006)
A kreatív gazdaságról – Európa és Magyarország a kreatív korban.
Demos K.
http://aje.matisz.hu/fileadmin/template/dokumentumok/aje/
kreativ_iparagak_platform/Sagvari-Dessewffy_A_Kreativ_
Gazdasagrol_2006apr.pdf

• I, »P»

Schanda János (2011)
Szín és észlelet. Színtervezés számítógépes felhasználás számára.
Typotex K.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/
0008_schanda/Schanda_Szin_eszlelet0913_1_1.html

• A2

Schanda János (2008)
A fotometria és színmérés új utakon
Pannon Egyetem, Veszprém. Elektrotechnika 101/4 20-21.
http://vision.vein.hu/~schanda/VIRT-SJ/SJ-Kozl2008/
A%20fotometria%20-Elektrotechn101-2008.pdf

• A2

Schanda János (ed.) (2007)
Colorimetry – Understanding the CIE System. Wiley & Sons.
http://www.fulviofrisone.com/attachments/article/436/
Wiley-InterScience%20-%20Colorimetry%20-%20Understanding
%20the%20CIE%20System%20-%202007.pdf

• A1, A2

Szerepi Csilla
A ló színe / The Color of the Horse
http://www.pointernet.pds.hu/lovaglas/tudas/szcs/loszin1.html
• B2, B4

Tószegi Zsuzsanna (1994)
A képi információ. OSZK Füzetei 6.
http://mek.oszk.hu/03100/03123/html
• B1

Uusküla (Bogatkin), Mari – Sutrop, Urmas (2007)
Preliminary Study of Basic Colour Terms in Modern Hungarian
Lingustica Uralica XLIII 2007, 2 (Tallinn - Tartu)
http://www.kirj.ee/public/Linguistica_Uralica/2007/
issue_2/ling-2007-2-4.pdf

• B4

Uusküla (Bogatkin), Mari (2006)
Distribution of Colour Terms in Ostwald's Colour Space in
Estonian, Finnish, Hungarian, Russian and English.
Trames, 2006, 10(60/55), 2, 152-168.
http://www.kirj.ee/public/trames/trames-2006-2-4.pdf
• B4

Vass László weboldala
http://www.jgytf.u-szeged.hu/~vass/abv0000.htm
• B4


Ismeretlen szerzők (cím szerinti sorrend):

3  A,Á  B  C,Cs  D  E,É  F  G,Gy  H  I  J  K  L  M
N,Ny  O,Ö  P  Q  R  S,Sz  T  U,Ü  V  W  Y  Z,Zs


3D movie – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/3D_movie
• B1

A brief history of pigments
http://pigmenthistory.blogspot.com/
• A3

Absorption (electromagnetic radiation) – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Absorption_
(electromagnetic_radiation)

• A1

Additive color – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Additive_color

• A3

Adobe Photoshop - Színmódok
http://helpx.adobe.com/hu/photoshop/using/
color-modes.html

• A3

African Chewa Mask
http://masksoftheworld.com/masks/african-masks/

• B2

Anaglyph 3D – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Anaglyph_3D

• A1

Arany – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Arany

• A4

Árnyalat-túltengés – Autószínek és marketing (2001)
http://totalcar.hu/magazin/kozelet/szinmarketin/

• B4

Art Quill Studio
http://artquill.blogspot.com/2014/01/timelines-of-fabrics-dyes-and-
other.html

• B2

Arts and Crafts Movement – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Arts_and_Crafts_movement

• A4

Autochrome Lumière – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Autochrome_Lumi%C3%A8re
• A3

Autokróm – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Autokróm
• A3

Automotive Color Popularity Study
http://www.monash.edu.au/miri/research/reports/
muarc263.pdf
• B2

Avicenna, Chromotherapy and Colour Therapy Healing
http://www.mazda.ahuranews.com/18308/
avicennachromotherapy-and-colour-therapy-healing/

• A1

Avicenna's Canon of Medicine
http://www.traditionalmedicine.net.au/canonavi.htm
• A1

Barlangrajz – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Barlangrajz
• B2

Basic Color Terms: Their Universality and Evolution – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Color_Terms:
_Their_Universality_and_Evolution

• B4

Bauhaus: Itten, Albers and Kandinsky on Color
http://cherisethompsonfieldjournal.blogspot.hu/2012/
11/bauhaus-itten-albers-and-kandinsky-on.html

• A4

Benham's top – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Benham'_top
• A1

Bezold effect – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Bezold_effect
• A1

Bíbor különböző nyelveken
Purple [angol]
https://en.wikipedia.org/wiki/Purple
Purpur (Farbe) [német]
http://de.wikipedia.org/wiki/Purpur_(Farbe)
Púrpura [spanyol]
http://es.wikipedia.org/wiki/Púrpura
Pourpre [francia]
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pourpre
Porpora [olasz]
http://it.wikipedia.org/wiki/Porpora
Purper (kleur) [holland]
http://nl.wikipedia.org/wiki/Purper_(kleur)
Purpurnij cvet [orosz]
https://ru.wikipedia.org/wiki/...

Bíbor (heraldika) – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bíbor_(heraldika)
• B2

Bíbor (főkötő)
Magyar Néprajzi Lexikon
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-732.html
• B2

Bixa orellana (urucu) – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Bixa_orellana
• B2

Blombos Cave – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Blombos_Cave
• A3, B2

Le Blon (Jacob Christoph Le Blon) – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Christoph_Le_Blon
• A3

Blue in Judaism – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_in_Judaism
• B2

Blue Jeans – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeans
• B2

Book of Revelation – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Revelation
• B2

Busójárás – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Busójárás
• B2

Calligraphy – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Calligraphy
• B1

Caput mortuum – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Caput_mortuum
• A3

Causes of Color – WebExhibit
http://www.webexhibit.org
• A1

Christian liturgy – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_liturgy
• B2

Chromotherapy – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Chromotherapy
• A1

Cianotípia
http://fotomult.c3.hu/pozitiv/cianotipia/index.html
• A3

CIE 1931 color space – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/CIE_1931_color_space
• A2, A3

(CIELAB lásd: Lab color space)

CIELUV – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/CIELUV
• A2, A3

Cinnabar – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Cinnabar
• A3

CMYK color model – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/CMYK_color_model
• A3

Color analysis (art) – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_analysis_(art)
• B2, B3

Color Branding & Trademark Rights
http://www.colormatters.com/component/content/article/
62-color-a-marketing/241-color-branding-a-trademark-rights

• B3

Color codes – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_codes
• B3

Color contrast
http://www.colorsontheweb.com/colorcontrasts.asp
• A1, B3

Color depth – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_depth
• A3

Color Inspiration from the Masters of Painting
http://www.colourlovers.com/blog/2007/06/20/
color-inspiration-from-the-masters-of-painting/
?PHPSESSID=bb373cf8e45f0d6f443b3568bc7cb554

• B3

Color Luminance
http://www.workwithcolor.com/color-luminance-2233.htm
• A1, A2

Color Management
http://www.colormanagement.hu
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_management
• A3

Color Meaning
http://www.color-wheel-pro.com/color-meaning.html
• B3

Color printing – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_printing
• A3

Color psychology – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_psychology
• B3

Color scheme designer
http://colorschemedesigner.com/
• B3

Color System
http://www.colorsystem.com/?page_id=551&lang=en
• A2

Color vision – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_vision
• A1

Colorimetry – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Colorimetry
• A2, A3

Coloroid System
http://en.wikipedia.org/wiki/Coloroid
http://www.colorsystem.com/?page_id=982&lang=en
• A2, B4

Colorspace – HSV, HSL, and HSI
Converting Color Representations
http://www.getreuer.info/home/colorspace
• A2

Colour Contrast Check
http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html
• A1

Colour metric
http://www.compuphase.com/cmetric.htm
• A2, A3

Colour words in many languages
http://www.omniglot.com/language/colours/multilingual.htm
• B4

Commedia dell'arte
http://en.wikipedia.org/wiki/Commedia_dell'arte
http://www.lyc-stexupery.ac-aix-marseille.fr/spip/
spip.php?article197

• B2

Complementary colors – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Complementary_colors
• A2, A3

Computer monitor – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_monitor
• A3

Corvinák – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Corvinák
• A3

Costume
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4699-costume
• B2

Cueva de las Manos – Wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_las_Manos [spanyol]
http://en.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_las_Manos [angol]
• A4

De Stijl – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/De_Stijl
• A4

Designing Accessible Text – Web Design Reference Guide
http://www.peachpit.com/guides/content.aspx?g=
webdesign&seqNum=277

• B3

Do Animals See in Color?
http://www.cvm.okstate.edu/index.php?option=
com_content&id=277:do-animals-see-in-color&Itemid=315

• B2

Do not harm (2010)
Functional Color
http://www.stonesc.com/wordpress/
• B3

DuPont - Global Automotive Color Popularity Study
http://pc.dupont.com/dpc/en/US/html/visitor/b/
dr/s/color/oem_popularity.html

• B2

Dye – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Dye
• A3

Dyeing – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Dyeing
• A3

E-ink – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/E-ink
• B3

E-papír – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/E-papír
• B3

E-számok – Tudatos vásárló
http://tudatosvasarlo.hu/eszam
• A4

E-számok – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/E-számok
• A4

Egyptian blue – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_Blue
• A3

Énekek éneke
http://hu.wikipedia.org/wiki/Énekek_éneke
http://mek.oszk.hu/00100/00176/html/en.htm
• B2

Eozin (máz) – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eozin_(máz)
• A4

Eskimo words for snow – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Eskimo_words_for_snow
• B4

Eye – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Eye
• A1

Eye tracking
https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_tracking
• B1

Fayum mummy portraits – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Faiyum_mummy_portraits
• A3

Feather cloak – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Feather_cloak
• B2

Feltárulhat az inka zsinórírás rejtélye
Múlt-kor, 2003.
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=497
• B1

Fény – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fény
• A1

Festőnövények
In: Magyar Néprajzi Lexikon
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-294.html
• A3

Floralia – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Floralia
• B2

Free magenta
http://www.freemagenta.nl/
• A3

Gamma correction – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_correction
• A3

Gamut
http://www.workwithcolor.com/color-space-and-gamut-8531.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Gamut
• A3

Gelre – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gelre
• B2

Gemstone – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Gemstone
• A1

Gestalt psychology – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology
• B1

Gods in Color – Wikipedia
http://en.wikipe.org/wiki/Gods_in_Color
• A4

Graffiti – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Graffiti
• B1

Green in Islam – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_in_Islam
• B2

Guérewol – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Guérewol
• B2

Gutenberg Bible – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Gutenberg_Bible
• A3

Handprint, Color Vision
http://www.handprint.com/LS/CVS/color.html

Handprint, Watercolors
http://www.handprint.com/HP/WCL/water.html

Heraldika (Színek) – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Színek_(heraldika)
• B2

Heraldry – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Heraldry
• B2

Hexachrome – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Hexachrome
• A3

High Visibility Garment
http://www2.worksafebc.com/publications/ohsregulation
/WCBStandards.asp?ReportID=30947

• A4

History of cosmetics – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_cosmetics
• B2

History of printing – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_printing
• A3

History of saffron – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_saffron
• A3

History of theatre – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_theatre
• B2

History of Traffic Signal Design
http://www.kbrhorse.net/signals/history01.html
• B2

Holi – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Holi
• B2

HSL, HSV, HSB modellek:
HSL and HSV – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV
• A2, A3

Human factors and ergonomics – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Ergonomics
• B3

Húsvéti tojás, hímes tojás, írott tojás, piros tojás
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-1459.html
• B2

If you could only wear one color for (2009)
http://musingsofabornsocialite.blogspot.hu/2009/03/
if-you-could-only-wear-one-color-for.html

• B3

Illuminated manuscript – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Illuminated_manuscript
• A3

Indian yellow – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_yellow
• A3

Indigo – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Indigo
http://en.wikipedia.org/wiki/Indigo_dye
• A3

Infographics and Data Visualizations
http://visual.ly/
• B3

Information aesthetics - Data Visualization & Information Design
http://infosthetics.com/
• B3

Information is Beautiful
http://www.informationisbeautiful.net/
• B3

Infravörös fényképezés – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Infravörös_fényképezés
• A1

Is color the key to weight loss?
http://www.colormatters.com/color-matters-blog/entry/
blogs-a-news/is-color-the-key-to-weight-loss

• A4

Jewellery – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Jewellery
• B2

Kalevala
http://mek.oszk.hu/07300/07310/07310.htm
• B1

KatPol
http://katpol.blog.hu/
• B2

Kermes (insect) – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Kermes_(insect)
• A3

A kijelző kalibrálása
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows7/
calibrate-your-display

• A3

Konverzió a Pantone és RAL rendszerek színkódjai között:
http://www.imi21.com/conversion-couleur.html
http://www.pinta-croma.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=50&Itemid=69

http://www.dtp2.nl/ralpantoneconversion.html
http://www.pintdecor.es/conversion-ral-rgb
• A3

Középkori kódexek
http://web.ceu.hu/medstud/manual/MMMhu/home.html
- Tinta:
http://web.ceu.hu/medstud/manual/MMMhu/frame8.html
- Festékek:
http://web.ceu.hu/medstud/manual/MMMhu/frame10.html
• A3

Lab color space (CIELAB) – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Lab_color_space
• A2, A3

Lapis lazuli / Lapis armenus – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Lapis_lazuli
http://en.wikipedia.org/wiki/Lapis_armenus
• A3

LED: lásd Világító dióda

Light – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Light
• A1

Lighting – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Lighting
• A1, A3

Lighting: Discussion
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:2.4/Books/Essential_
Blender/11.2.Lighting:_Discussion

• A1, B2

Limbourg brothers – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Limbourg_brothers
• B2

List of inorganic pigments – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_inorganic_pigments
• A3

List of political party symbols – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_party_symbols
• B2

Logotype / Wordmark – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Logotype
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Logos
• B3

Lorem ipsum – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lorem_ipsum
• B4

Lugasépítő-félék – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lugasépítő-félék
http://en.wikipedia.org/wiki/Satin_Bowerbird
• B2

Luminescence – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Luminescence
• A4

Luther-rózsa – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Luther-rózsa
• B2

Lycurgus Cup – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Lycurgus_Cup
• A4

M.C. Escher – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/M._C._Escher
• A1

Magenta – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Magenta
• A3

Maglia azzurra (Italia) – Wikipedia [olasz]
http://it.wikipedia.org/wiki/Maglia_azzurra_(Italia)
• B2

Magyar Katolikus Lexikon
http://lexikon.katolikus.hu
• B2

Magyar Néprajzi Lexikon
http://mek.niif.hu/02100/02115/html/index.html
• B2

Magyar Tánczok Estje
http://pronaykastely.hu/magyar_tancok_estje
• B2

Master of the Blue Jeans
- Master of the Blue Jeans
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1313973/Master-
Blue-Jeans-Previously-unseen-paintings-reveal-Italians-wore-
denim-early-1650s.html

- Karlins: Old Master of Denim
http://www.artnet.com/magazineus/reviews/karlins/
master-of-blue-jeans1-25-11.asp

- Maestro della tela jeans – Wikipedia [olasz]
http://it.wikipedia.org/wiki/Maestro_della_tela_jeans
- Blue jeans, da Genova al Mondo: 350 anni di mito [olasz]
http://www.imore.it/rivista/?p=27494
• B2

Masters of Stage Lighting and Their Ideas on Colour
http://rosco.com/uk/applications/designerstories.cfm
• B2

Matyók
http://thuryvar.hu/nepviseletek/34/matyok
• B2

Mauveine – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Mauveine
• A3

Metamerism (color) – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Metamerism_(color)
• A1, A3

Miniature (illuminated manuscript) – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Miniature_(illuminated_manuscript)
• A3

MNSz, Magyar Nemzeti Szövegtár (Nyelvtudományi Intézet)
http://mnsz.nytud.hu
• B4

Monitor settings
http://www.nies.ch/doc/monitor.en.php

Mosaic – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Mosaic
• A3

Munkácsy sajátos festőtechnikája (A bitumen)
http://mek.oszk.hu/01300/01332/html/erdekes.htm#2
• A3

Munsell Color System
http://www.daicolor.co.jp/english/color_e/color_e01.html
http://munsell.com/color-blog/time-for-a-munsell-revival/
https://en.wikipedia.org/wiki/Munsell_color_system
• A2

Natural dye – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_dye
• A3

NCS (Natural Color System)
http://www.ncscolour.co.za/index.php/about/
the_natural_colour_system/how_the_system_works

http://www.ncscolour.co.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/NCS_color_system
• A2

Opponent process – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Opponent_process
• A1

Optical filter – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Filter_(optics)
• A3

Orange Order – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Orange_Order
• B2

Organic pigments – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Organic_pigments
• A3

Ostwald
http://www.colorsystem.com/?page_id=862&lang=en
http://www.gonzaloruiznavarro.com/blog/ostwald-double-cone
https://alexandrapev.wordpress.com/2013/10/
• A2

Paint – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Paint
• A3

Pantone
http://www.pantone.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Pantone
• A3

Petroglyph / Rock art – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Petroglyph
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_art
• B1

Photopic vision – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Photopic_vision
• A1

Picture communication symbols – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Picture_communication_symbols
• B3

Pigment – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Pigment
• A3

Pigments through the Ages – WebExhibit
http://www.webexhibits.org/pigments/
• A3

Pink Frilly Dress – Why do girls wear pink and boys wear blue?
http://people.howstuffworks.com/gender-color.htm
• B2

Pixel – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Pixel
• A3

Political colour – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Political_colour
• B2

Polychromy of Roman Marble Sculpture
http://www.metmuseum.org/toah/hd/prms/hd_prms.htm
• A4

Prussian blue – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Prussian_blue
• A3

Purkinje effect – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Purkinje_effect
• A1

Purple – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Purple
• A3
Lásd még: Bíbor különböző nyelveken

Purple non è porpora, è un falso amico [olasz]
http://www.boscarol.com/blog/?p=19103
• B4

Purple of Cassius – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Purple_of_Cassius
• A4

Pyrotechnic colorant – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyrotechnic_colorant
• A4, B2

Quipu – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Quipu
• B1

RAL
http://en.wikipedia.org/wiki/RAL_(color_space_system)
http://www.ral-farben.de
• A3

Reginam occidere – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Reginam_occidere
• B3

Restaurálás (festészet) – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Restaurálás_(festészet)
• A3

RGB color model – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/RGB
• A3

RGB-hexa konverzió
http://www.szintan.hu/nevm2.htm
• A3

Rose madder (Rubia tinctorum) – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Rose_madder
http://en.wikipedia.org/wiki/Rubia_tinctorum
• A3

Rózsák háborúja – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rózsák_háborúja
• B2

RYB color model – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/RYB_color_model
• A3

Saffron – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Saffron
• A3

Sakura / Cherry blossom – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Sakura
• B2

Scarlet (color) – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Scarlet_(color)
• A3, B2

Scheele's Green – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Scheele's_Green
• A3

Scotopic vision – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Scotopic_vision
• A1

Semiotics – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Semiotics
• B1

Shadow illusion – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Checker_shadow_illusion
• A1

Sir Gawain és a Zöld Lovag – Wikipedia
hu.wikipedia.org/wiki/Sir_Gawain_és_a_Zöld_Lovag
• B2

Skin Color Adaptation
http://anthro.palomar.edu/adapt/adapt_4.htm
• B2

Spanyolozás
In: Magyar Néprajzi Lexikon
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-1316.html
• A3

Stained glass – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Stained_glass
• A3

Stroop-hatás – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Stroop_hatás
http://en.wikipedia.org/wiki/Stroop_effect
• B4

Studies on Homer and the Homeric Age (Gladstone, W.E.) – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Studies_on_Homer_and_the_
Homeric_Age

• B4

Subtractive color – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Subtractive_color
• A3

Swiss Guard – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Guard
• B2

Szárd–francia–osztrák háború – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szárd–francia–osztrák háború
• A3

Szem – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szem
• A1

Szemiotika
http://www.szemiotika.hu/kategoria/szemiotika/
• B1

Szerelmi ajándék
In: Magyar Néprajzi Lexikon
http://mek.niif.hu/02100/02115/html/5-23.html
• B2

Színhőmérséklet – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Színhőmérséklet
• A1

Színjátékok, színészek, színészet – ókor
http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/8078.html
• B2

Színtévesztés
http://www.szintevesztes.com
• A1

Tekhelet – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Tekhelet
• B2

The badge, hat and clothing laws for Jews in the Middle Ages
(Encyclopaedia Judaica)
http://www.geschichteinchronologie.ch/MA/judentum-
EncJud_judenfleck-u-judenhut-im-MA-ENGL.html

• B2

The Color of Art - Pigments, Paints and Formulas
http://www.artiscreation.com/
• A3

The History Of Pink For Girls, Blue For Boys
http://jezebel.com/5790638/the-history-of-pink-for-girls-
blue-for-boys

• B2

The History of Visual Communication
http://www.citrinitas.com/history_of_viscom/
• B1

The Legibility of a Font
http://www.artyfactory.com/graphic_design/typography/
the_art_of_typography-2.html

• B3

The Meanings of Colors
http://www.colormatters.com/color-symbolism/
the-meanings-of-colors

• B3

The Most Unappealing Color
gurneyjourney.blogspot.com/2012/08/the-most-
unappealing-color.html

• B3

The Pazyryk rug and Felts
http://www.turkotek.com/VB37/showthread.php?t=3201
• A3

Theory of Colours – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Colours
• A2, B4

Tilaka – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Tilaka
• B2

Transparency and translucency – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_and_translucency
• A1, A4

Trend & Forecast
http://www.trendandforecast.com
• B2

True color (24-bit) – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/True color (24-bit)
• A3

True Colors (ancient Greek sculptures...)
http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/true-colors.html
• A4

Tulip mania – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Tulip_mania
• B2

Turistajelzések Magyarországon
http://hu.wikipedia.org/wiki/Turistajelzések_Magyarországon
• B1

Tyrian purple – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Tyrian_purple
• A3

Ultramarin – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultramarine
• A3

Uniform – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform
• B2

Using Color in Information Display Graphics
http://colorusage.arc.nasa.gov/graphics_page_design.php
http://colorusage.arc.nasa.gov/guidelines_lum_cont.php
• B3

Utility location – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Utility_location
• B3

Üveg – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Üveg
• A3

Vas-oxid – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vas-oxid
• A3

Vermilion – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Vermilion
• A3

Video projector – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_projector
• A3

Világító dióda (LED) – Wikipedia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Világító_dióda
• A1

Visual communication – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_communication
• B1

Visual (Optical) illusion – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_illusion
• A1

Visual merchandising – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_merchandising
• B3

Visual system – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_system
• A1, B1

Visual thinking – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_thinking
• B3

Visualizing images
http://www.stonesc.com/wordpress/
• B3

Watercolor
http://www.handprint.com/HP/WCL/water.html
• A3

Weber-Fechner law – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Weber-Fechner_law
• A1, A2

What is Scientific Visualization?
http://www.cc.gatech.edu/scivis/tutorial/tutorial.html
• B3

When Pink Was a Yellow Color
http://www.naturalpigments.com/art-supply-education/
pink-was-yellow-paint/

• A3, B4

William Henry Perkin – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Henry_Perkin
• A3

WYSIWYG – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
• A3

Young-Helmholz theory – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Young-Helmholtz_theory
• A1

Zoosemiotics – Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Zoosemiotics
• B1, B2, B3

Jelmagyarázat:

Az elekronikus (internetes) irodalom 2 részre van bontva: az ismert szerzők nevük sorrendjében szerepelnek, az ismeretlen szerzők (pl. Wikipedia-anyagok) a szócikk címe szerint.

Egy szerzőnek több műve idősorrendben van feltüntetve.

Egy szerzőnek ugyanabban az évben megjelent több publikációját az évszám után írt a, b, c ... betűk különböztetik meg.

Azonos vezetéknév esetén a keresztnév kezdőbetűje különbözteti meg a szerzőket.

Régi, több mint száz éves források esetén az első évszám az írás évét, a második a felhasznált könyv kiadásának évét jelzi.

A hivatkozott anyagok többsége magyar ill. angol nyelvű, az egyéb nyelveket jelzem: [német], [olasz], [spanyol], stb.

A nyomtatott formában is elérhető művek jele:
»P»
A listát ld. másik oldalon.
Az adatok ott szerepelnek.


Hivatkozások:

A tanulmány két fő része:
A: Szín
B: Színkommunikáció
ezeken belül a 4-4 fő fejezetet számok jelzik.
A publikáció adatai után írt két karakter mutatja, melyik fejezetben történt rá hivatkozás:

I Bevezető
A1 Látás- és színpercepció
A2 Színek rendszerezése
A3 Színes technikák
A4 Anyag, tárgy, szín
B1 A vizuális kommunikáció folyamatai
B2 Színkommunikáció a természetben és a társadalomban
B3 A szín mint vizuális üzenet
B4 A színek nyelvi reprezentációja


 
Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Erről a weboldalról  |  Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissülés: 2015.06.30.