Nyitóoldal   |   SZÍN  |   SZÍNKOMMUNIKÁCIÓ   |   Tartalom 
 
 
 
 
2.2.

Színkommunikáció a természetben
és a társadalomban
 
 
A színkommunikáció része a vizuális kommunikációnak, melynek néhány sajátosságát az előző fejezetben vázoltuk.
Az emberi színkommunikációt meghatározó főbb tényezők:


Biológiai örökség
A színlátás és a természetben tapasztalt színjelenségek dekódolása biológiai örökségünk, és ezzel a képességünkkel nem vagyunk egyedül az élővilágban. A színek megértése és használata a természet által diktált emberi viselkedés egyik eleme, és része a kognitív folyamatoknak is.


Történelmi–kulturális hagyomány
A színlátás (mint több más biológiailag determinált képességünk), a magasabb rendű társadalmi, kulturális szerveződések alapja lett. Mindenekelőtt a vizuális művészetekre kell utalni, melyeknek (néhány műfaj kivételével) lényegi alkotórésze a szín. A szín évezredek óta elmaradhatatlan eleme a rítusoknak, vallásoknak, képi szimbólumoknak, a díszítő tevékenységnek és társadalmi érintkezéseinknek (öltözködés, ünnepek stb.).


Társadalmi meghatározottság
A szín az emberi viszonyok láthatóvá tétele, szabályozásának egyik eszköze. Elsősorban az emberi testen és az öltözködésben lehet kifejezni az egyén státuszát a társadalomban: a színjelzések, jelvények direkt információt hordoznak a nemzeti, vallási, politikai, kulturális, sport stb. identitásokról. Színjelzéseket egyéb tárgyak (épület, lakás, jármű, használati és munkaeszközök stb.) is hordoznak, de azok kevésbé mobilisak és látványosak a társadalom számára, és kevésbé képesek követni a változásokat.


Tudatos tervezés
Felismerve a színek pszichológiai és informatív szerepét, egyre több területen tudatosan használják a színeket. A színkódokat, –a megtervezett színszimbólumokat– a közlekedésben, kereskedelemben, informatikában, üzleti életben és számos más összefüggésben alkalmazzák a 19.század végétől kezdve. Ma nagyon sok színkód vesz körül bennünket, többségük tervezett eleme vizuális környezetünknek.


Elérhető festékanyagok, színtechnikák
A festékek és színes anyagok inkább a múltban jelenthették a színkommunikáció korlátait. Bizonyos színeket alig használtak, mert nehezen elérhető festékek voltak, elkészítésükhöz különleges alapanyagok, fejlett technika és munkamegosztás volt szükséges. Ma mind a fény-, mind az anyagszíneket elérhetjük a teljes színspektrumban. A média valamennyi ágában, a kezdeti fekete-fehér megjelenést követően gyorsan kialakult az igény a színes megjelenítésre, és előbb-utóbb létrehozzák ennek műszaki feltételeit.


2.2. Színkommunikáció a természetben
       és a társadalomban
Az archaikus színek
Biológiai színkommunikáció
Az emberi test
Viselet és öltözködés
Vallás és egyház
Heraldika
Ünnepek
Színház
Pártok és politika
Sport
Közlekedés
Szerelmi színjelek

 
Színkommunikáció a természetben és a társadalomban
« A vizualitás jelentősége
Fehér-fekete-vörös,
az „archaikus” színek »
83.
Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Erről a weboldalról  |  Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissülés: 2015.06.30.