Nyitóoldal   |   SZÍN  |   SZÍNKOMMUNIKÁCIÓ   |   Tartalom 
 
 
 
 
2.3.3.1.L

Színszimbólumok kultúrák
és korok szerint
- Lista -
 
 
Megjegyzések:
– A fehér jelenthet ezüstöt, a sárga pedig aranyat is.
– A vörös és piros közötti különbségnek elsősorban a magyar vonatkozású szimbólumoknál van jelentősége.
– A lila és a bíbor nem mindig különül el egymástól, ill. a források nem tesznek közöttük különbséget
– A szimbolikus tartalom függ a szín árnyalatától: pl. a világoskék, világoslila, világoszöld stb. jelentése eltér a tiszta ill. a sötét változatoktól.

fehér (ezüst) fekete szürke
vörös / piros narancs sárga (arany)
zöld türkiz kék
lila bíbor rózsaszín
  barna

Fehér (ezüst)
Nyugati világ
Hatalom (királyi, vallási) Fehér élőlény/tárgy a legfelső hatalmat illeti (fehér öltözet, koronázási ló) Fény (Nap) Hold Igazság Tisztaság, megtisztulás Tökéletesség Szüzesség (fehér liliom) Ártatlanság, védtelenség, hatalom-nélküliség, minden rossz hiánya Béke (fehér galamb) Békekövet (fehér zászló), megadás jele, jóakarat Az ezüstöt és aranyat is jelenti, mert a fémen megcsillanó fény fehér Szegénység, egyszerűség A többi szín összessége Kísértet, szellem, nem-élet szín Halálhoz kapcsolódó rituális tárgyak (fehér halotti lepel, gyertya) Nők: fehércseléd, fehérnép (a nyersfehér vászonra utal) Fehér arcbőr: finom, gyenge, úri Kórház, orvosi köpeny Fehér asztal mellett (informális körülmények között) Obi-van Kenobi (Csillagok háborúja) Tenisz: a fehér sport Fehér terror Fehérek: a cári csapatok (1920-as évek, Oroszország) Politika: királypárti
Monoteista vallások
Minden vallásban: a kultusz színe, fény- és tisztaság jelkép
Kereszténység: A szentséghez, Istenhez tartozó szín Szentháromság: az Atya (Isten) Krisztus feltámadása, színeváltozása Fehér bárány, Krisztus jelkép (bárány: áldozati állat) Fény, dicsfény (glória) Templomi liturgia: az Úr, Szűz Mária és a nem vértanú szentek ünnepei A keresztség színe (a hét szentség egyike) Ókeresztények ruhája A pápa öltözete Kopt keresztények öltözete Szerzetesek: premontreiek, pálosok, templomosok csuhája A Jelenések könyvében megdicsőülés, győzelem: a győztest fehér ruhába öltöztetik Az Apokalipszis lovasai közül az első: a hódítás, leigázás (fehér ló) A holtak, megvilágosodottak és az angyalok öltözete, a földi testiségtől való megszabadulás Öröm
Judaizmus: A mózesi törvények a legtöbb szentség használatához fehér vásznat írnak elő Tisztaság, öröm, győzelem Isteni fény Yom Kippur ünnepe Zebulon nemzetsége
Iszlám: Feltámadás Omajjád dinasztia
Antikvitás és középkor
Egyiptom: Alvilág és újjászületés Halott lelke Horusz isten Felső Egyiptom (koronája, tkp. ezüst) Isis isten Öröm, pompa
Görög: Istenségek színe Apollon (fény és tudat) Papi öltözet Az égi istenek (pl. Zeusz) állatainak színe (fehér bika, hattyú, galamb) Ártatlanság: a bírák fehér kövekkel szavaztak a vádlott felmentése mellett Mykenében: nők színe
Bizánc: Krisztus színeváltozása
Középkor: Fehér ló: fejedelmi jelkép, mert ritka Az alkímiában az anyag tökéletesedésének második fokozata (albedo, fehérség) Az alkímiában a higany (női princípium) Népnevekkel: magasabb rendű, az „elit” (fehér magyarok, hunok, kabarok)
Heraldika: Tisztaság (tkp. ezüst)
Szabadkőművesek: Tisztaság, beavatás
Magyar folklór
Fény Víz, megtisztulás Korábban a gyász és az öregség színe A 19.sz. vége óta fiatalos szín Menyasszonyi ruha (19.sz. vége - a 1910-es évek óta általános) Ártatlan, fiatal lány (fehér rózsa) Bajelhárító, démonűző, a holttest megóvása a gonosz szellemtől Alakoskodó népszokások öltözete (Luca-nap, busójárás, farsang) A halál előjele a testen: hervadás, őszülés, a test színének elvesztése Korjelző a temetésnél: a gyermek 12 éves koráig
Ázsia
Kína: Fém Nyugat Ősz (évszak) Fehér tigris (a 4 szent állat egyike) Hold Földistenek arca Öregkor Gyász színe (tkp. nyersfehér, festetlen, dísztelen vászonruha) Színpadon: a fehér arcú szereplő csaló, agyafúrt, áruló, gonosz figura Szerencsétlen előjel a hajban viselt fehér virág v. tárgy Fehér daru: a szentek és halhatatlanok madara Fehér Császár: a Vénusz bolygó istene Fehér lótusz: tisztaság és szüzesség Fehér kakas: démonriasztó Fehér peónia: okos, fiatal lány Jang: férfi princípiumok (világosság, szellem, tudat)
Perzsia: Papok, a legfelső kaszt
Buddhizmus: Fehér lótusz: tisztaság, egy jobb világ Fehér elefánt: Buddha jelkép Tudás, termékenység, szerencse Tibet: világ közepe, isteni fény
India/Hinduizmus: Brahma, a teremtő isten A brahmanák, a legfelső kaszt (papok, tanítók) A kozmikus tojás színe: állandóság és örökkévalóság Kelet Tudás, tisztaság
Egyéb
Afrika: Testfestés és maszk: démon
Prekolumbiánus Amerika: Hajnal, születés

Fekete
Nyugati világ
Gyász, bánat Halál Gonoszság Baljóslatú dolgok, káosz, szerencsétlenség A születés előtti állapot A „Semmi” Előkelőség, hatalom, tekintély Puritánság, erkölcsösség Olimpiai karika: Afrika Szégyen, bánat, lemondás Reménytelenség, nihil Titok Népnevekkel: alsóbbrendű, a köznép (fekete magyarok, hunok, kabarok) Politika: anarchisták (fekete vagy fekete-vörös) „A fekete szép!” az afroamerikai polgárjogi mozgalom jelszava Olasz fasizmus (feketeingesek) Ellenőrizetlen, nem adózó gazdaság, -piac, -munka Viselet: szembenállás a hatalommal (anarchista, szkinhed, emo) High-tech műszaki termékek Fekete kenyér: szegénység Darth Vader, a Fekete Lovag (Csillagok háborúja)
Monoteista vallások
Kereszténység: Gonosz, ördög Gyász Templomi liturgia: nagypénteken és gyászmisén a pap öltözete Az utolsó kenet (a hét szentség egyike) Az Apokalipszis lovasai közül a harmadik: éhínség (fekete ló) Bűn, bűnhődés, pokol Szerzetesek: (bencések, jezsuiták) alázat, elfordulás a világ hívságaitól Reformáció: puritánság, erkölcsösség
Judaizmus: Királyság Értelem (minden fényt elnyel) József nemzetsége
Iszlám: Síiták Abbászida dinasztia A Kába kő színe
Antikvitás és középkor
Egyiptom: Anubisz isten a halál és alvilág istene Szeth és Osiris isten testszíne gyakran fekete Örök megmaradás, halál utáni újjászületés Egyiptom ősi neve Kem (Kemi), saját nyelvükön feketét v. fekete földet jelent. Ebből a szóból származik az alkímia Termékeny föld
Babilon: Szaturnusz bolygó (a naptemplom -zikkurat- egyik emeletének színe)
Görög: Az alvilági istenek (pl. Hadész) állatainak színe (kos, macska, kakas) Mykenében: férfiak színe
Embertípus: Melankolikus (fekete vagy kék)
Középkor: Fekete ló: fejedelmi jelkép, mert ritka Az alkímiában az anyag tökéletesedésének első fokozata (nigredo), a bomlás, erjedés, pokolba való alászállás és az anyag színe A Sátán különböző fekete állatokban ölt testet (kecskebak, kutya, macska) Fekete mágia Boszorkány és macskája Fekete halál (pestis) Éjszaka: a gonosz, ártó szellemek ilyenkor tevékenyek Fekete ló: halál, dögvész, háború
Heraldika: Fájdalom, bűnbánat
Szabadkőművesek: Szomorúság
Magyar folklór
A 19.sz. végén fiatalos és ünnepi viselet. Később öreges, gyászos Erdélyben már a 16.sz.-ban volt fekete gyász Gyászruha Távol tartja a halottól a gonosz szellemeket Termékeny talaj, jó minőségű föld, ennek mágikus, védő ereje van Fekete madár (halálmadár): rossz hírt hoz, tragikus körülményekre utal Bogárszem: csillogó szem, kacérság Sűrű fekete erdő: fenyegetettség, ismeretlen világ, félelmetes káosz
Ázsia
Kína: Víz Észak Tél Fekete teknős (a 4 szent állat egyike) Sötétség, halál Tisztesség Színpadon: becsületesség Fekete Császár: a Merkúr bolygó istene Jin: a női principiumok (sötétség, ösztönök, lélek)
India/Hinduizmus: Siva a romboló isten Súdrák (szolgák), a legalsó kaszt Nyugat
Buddhizmus: Sötétség Gyűlölet, düh Tudatlanság (fekete disznó)
Japán: Szegénység Taoista szerzetes ruhája
Egyéb
Dél-Amerika: Fekete madártollat csak férfiak viselnek (egyes törzseknél)

Szürke (ezüst)
Nyugati világ
Elegancia Semleges Egyhangúság, unalom Szomorúság, depresszió Középszerűség Fémes fényű high-tech műszaki termékek Férfias tárgyak (gép, autó, fegyver)
Monoteista vallások
Kereszténység: „Szürke barátok”: kolduló rend, teljes alázat, földi hívságoktól való elfordulás A test halála és a lélek halhatatlansága Ferencesek, klarisszák csuhája (barna is)
Judaizmus: Gyász (port/hamut szórni a fejre) Bölcsesség (az isteni fehér fény és az értelem feketéje) Gád nemzetsége
Antikvitás és középkor
Babilon: Hold (a naptemplom -zikkurat- egyik emeletének színe, tkp. ezüst)
Magyar folklór
 
Ázsia
Kína: Tejút: ezüst folyó Hold: ezüst sarló vagy ezüst gyertya Emberi szem: ezüst tenger Hamu: a holló aranya, a gazdagság jelképe
Egyéb
 

Vörös/piros
Nyugati világ
Nap és tűz Vér Élet Életerő, aktivitás Hatalom (császári, egyházi, katonai) Bátorság, férfi erények Jogi fakultások színe Bírói köpeny, ítélethirdetéskor Szerencse, ünnep (piros betűs nap) Szerelem, szexualitás, szenvedély, csábítás, erotika Vöröslámpás ház (bordélyház) Öltözködés: a középkorban inkább férfi, ma női szín Gránátalma: termékenység (sok apró, lédús, piros magja van). Ahol nem terem meg, ott a piros alma jelenti ugyanazt Bajelhárító, szerencsehozó szín Vöröskereszt, Vörös Félhold - segélyszervezetek Véráldozat, elszántság, harc Veszély Olimpiai karika: Amerika USA: Republikánus párt Munkásmozgalom, baloldali pártok, kommunizmus Szovjetunió Vörös terror Háború Véres kard, később vörös zászló körbehordása: háború kezdete, ill. toborzás Vörös kakas: tűzvész Skarlát betű: megbélyegzés Vörös szőnyeg: VIP és híres személyek Vörös könyv (vagy lista): a veszélyeztetett állatfajok listája Vörös ördögök: Manchester United csapata
Monoteista vallások
Kereszténység: Szentháromság: a Szentlélek Jézus vére és szenvedése Főpapok (bíborosok) viselete Apostolok, evangélisták, vértanúk, emberáldozat Szent Péter és Szent Pál Bűn, engesztelés, vezeklés, áldozat Húsvét és Pünkösd Öröm és szeretet Templomi liturgia: Húsvét és az utána következő hét A vértanú szentek ünnepei A bűnbánat színe (a hét szentség egyike) Az Apokalipszis lovasai közül a második: háború (vöröspej ló) A testi szenvedélyek megbélyegzése: a Jelenések Könyvében a „nagy babiloni szajha” skarlát- és bíborvörös öltözetben Ördög (vörös)
Judaizmus: Bajelhárító szín, az ajtófélfákat az áldozati bárány vérével festették meg, hogy megóvják házaikat a tíz csapás öldöklő angyalától Megtisztulás, az élet megújulása Szeretet, szentség, érzékiség, üdv, hatalom, erő Bosszúálló isten Ruben és Naftali nemzetsége
Antikvitás és középkor
Őskor: Tűz és vér Nap- és tűzkultuszok színe Halottak beszórása vörös porral
Babilon:
Jupiter és Mars bolygók (a naptemplom -zikkurat- egy-egy emeletének színe: Jupiter sötét-, Mars világospiros)
Egyiptom:
Alsó Egyiptomban az életerő és hatalom (korona) színe Felső Egyiptomban rossz, „átkozott” szín Bajelhárító Újjászületés, a lélek megtisztulása Föld, sivatag Ré napisten Széth isten (düh, viszály) Szakhmet oroszlánfejű istennő, a „Vörös Vászon Úrnője” Ellenség
Görög
: Áldozat- és gyászszín: a halottra vörös leplet borítottak, ezzel jelképesen áldozattá avatták Ceres (az aratás) és Dionüszosz (a bor) istene
Róma:
Jupiter és Mars istenek A házasságkötés egyik színe, a menyasszony ruhadarabjai (fátyol: flammeum) Mitrasz napisten ruhája
Perzsia: Harcosok, a második kaszt
Őselemek: Tűz
Embertípus: Szangvinikus
Heraldika: Bátorság
Középkor: Az alkímiában az anyag tökéletesedésének harmadik fokozata (rubedo, vörösség) Az alkímiában a kén (férfi princípium) Hóhér ruhája A Mars bolygó színe (vörös bolygó) Prostituált (ruha és erős arcpirosító) Vörös haj- és bőrszín: a hamisság jele (Júdás, boszorkány, róka)
Szabadkőművesek: A skót rítus színe Újjászületés
Magyar folklór
Szövegben a piros mindig pozitív szimbólum, a veres/vörös lehet negatív tartalmú Szerelem (piros rózsa, alma) Termékenység (piros) Fiatalság, lányok, fiatalasszonyok ruhája (piros) Jegykendő piros selyemből v. pirossal hímzett A viselet darabjai (piros szoknya, pántlika, csizma, kendő) szerelem jelképek Piros tojás: húsvéti ajándék, az udvarlás elfogadása Érett, életerős legény (veres) Démonűző, bajelhárító: a rontás ellen védi a gyereket, állatot, élőt, halottat Katonaság: sapka, nadrág (veres) Vörös ördög: huszár Temetés, gyász: távol tartja az ártó szellemeket a halottól (vörös) Fiatal ember halála, temetése Gyászszín (Erdély, Baranya, Palóc-föld) Erőszakos halál (vörös) Halál, sebesülés, kiontott vér, kegyetlenség. Az alvadt vér vörös v. fekete Vörös és fekete: baljóslatú, vészterhes Tűz, láng, meleg
Ázsia
Kína: Tűz Dél (égtáj) Nyár Skarlát/cinóber madár (főnix, a 4 szent állat egyike) Szerencse, gazdagság (istene) Boldogság Démonűző „Vörös hajúak”: nyugati kereskedők Vörös haja van a démonoknak Menyasszony esküvői ruhája Vörös kakas: távol tartja a tűzvészt Színpadon: hadvezér; vörösre festett arc: jó szándékú figura; istenség Tojás: termékenység jelkép, újévkor piros tojást cseréltek Nap Vörös fejű: varázslattal foglalkozó taoista Vörösgárdisták: a kulturális forradalom (1966-76) legaktívabb csoportja Vörös könyv: Mao Ce tung eszméi
Buddhizmus: Tűz Életerő Szent helyek Tibeti szerzetes öltözete Védelem Kapzsiság, kéjvágy (vörös kakas)
Japán: Egészség, bátorság, erő Rossz színek: vörös-bíbor

Narancs
Nyugati világ
Hollandia Holland futballválogatott (oranje) Észak-ír protestánsok Betakarítás, ősz Halloween ünnep (töklámpa) Életerő Narancsos forradalom (Ukrajna, 2004)
Monoteista vallások
Judaizmus: Ragyogás, pompa, dicsőség
Antikvitás és középkor
Antikvitás: Múzsák, a művészetek pártfogói
Róma: Házasságkötés színe, a menyasszony ruhadarabjai
Középkor: Bujaság Egyéni dicsőség, hűtlenség
Heraldika: Emberi alak ábrázolásához használt szín
Magyar folklór
 
Ázsia
Buddhizmus: A láng, tűz, megvilágosodás fénye, az isteni szeretet kinyilatkoztatása Vágytalanság, alázatosság, lemondás Szerzetesek öltözete (sárga vagy narancs). Kasaya: eredetileg a sáfránnyal festett ruhaanyag
Egyéb
 

Sárga (arany)
Nyugati világ
Nap és arany Nyár, oroszlán jegye Császári hatalom Habsburgok (sárga-fekete) A Monarchia idején az állami épületek (kaszárnya, börtön), templomok gyakori színe Sárgaház: elmegyógyintézet Olimpiai karika: Ázsia Sárga jel (Dávid-csillag, kör): a zsidóság megkülönböztetése Politika: liberális pártok Sztrájktörők
Monoteista vallások
Kereszténység: Liturgikus alapszín, de csak az arany: igazság, hit, szentség A bérmálás színe (a hét szentség egyike) Glória (dicsfény a fej körül) Eretnekség Az Apokalipszis lovasai közül az utolsó: a halál (fakósárga ló)
Judaizmus: Nap és föld Szépség
Antikvitás és középkor
Babilon: Nap és a Vénusz bolygó (a naptemplom -zikkurat- egy-egy emeletének színe: a Nap aranysárga, a Vénusz világossárga)
Egyiptom: Föld (a sivatag színe) Nap, Ré napisten Gabona, gazdagság Arany, halhatatlanság
Görög: Értelem, halhatatlanság (aranygyapjú) Pallas Athene (arany) Föld, talaj
Róma: Vénusz egyik színe (aranysárga) Házasságkötés egyik színe, a menyasszony ruhadarabjai Színpadon: prostituált öltözete
Őselemek: Föld
Embertípus: Kolerikus
Heraldika: Tisztelet, hatalom (tkp. arany)
Középkor: Árulók, adósok, bolondok, bűnözők, hitszegők Júdás, az áruló Prostituáltak öltözete Járvány, vesztegzár Az alkímiában az arany, a Nagy Mű színe Lovagkor: beteljesült szerelem
Szabadkőművesek: Fény, az Igazság fénye
Magyar folklór
Érett, aratásra kész búza Érettség, túlérettség Asszony- és termékenységszín Érzékiség, bujaság (sárga viola) „Megromlott” szerelem, csalódás, szakítás, „megesett” lány Betegség (viaszsárga bőr), gyengeség, halál Ősi gyászszín (sárgított fehér lepel) Hervadás Kígyó Szőke: nem csak haj, hanem az átlagnál világosabb bőr- és szemszín Szőke: úri, kényes, beteges, lusta Az „értékes sárga” az arany (aranyhaj)
Ázsia
Kína: Föld Közép Fém Évszakváltás (nyárutó) Magasztos, dicsőséges tárgy/eszme Császár Sárga folyó: a kínai kultúra bölcsője Sárga sárkány: a lehető legjobb, legszerencsésebb előjel Ching dinasztia (1644-1912) Sárga forrás: alvilág, a holtak birodalma Sárga irodalom/film: pornográf tartalom Sárgarigó: prostituált, sárga virágcsarnok: elegáns bordélyház
India/Hinduizmus: Vaisják (kézművesek, kereskedők, földművesek) a harmadik kaszt (lehet barna is) Föld Igazság (arany) Észak Istenségek (Visnu, Krisna, Ganesa) öltözete
Buddhizmus: Tibeti sárga süveges rend Lemondás, vágytalanság, alázatosság Théraváda szerzetesek színe (sárga vagy narancs) Stabilitás (föld szín)
Egyéb
Prekolumbiánus Amerika: Termékenység (maja kultúrában)

Zöld
Nyugati világ
Fiatalság Remény Szabadság Tavasz Változás, növekedés Termékenység Megújulás, Örökzöld növény: halhatatlanság Éretlenség Naivitás, tapasztalatlanság Természet- és környezetvédelem Biotermék Egészség Politika: zöld- és agrárpártok, zöldpolitika Irország: „smaragd sziget” Irország: Szent Patrick Olimpiai karika: Ausztrália Zombi, élőhalott Féltékenység (zöld szemű szörny) Marslakó, ufó Katonaság, terepszínű (keki) öltözet Zöld asztal, a kártyajáték helye Méreg (réz, arzén, rovarirtó)
Monoteista vallások
Kereszténység: Halhatatlanság Feltámadás
Remény Templomi liturgia: papi öltözet vízkereszt után Az oltári szentség színe (a hét szentség egyike) Keresztelő Szt. János „Föld-táplálta szín”, ezért a sátán színe (bőre, szeme)
Judaizmus: Víz Győzelem Simon nemzetsége
Iszlám: A szent szín Mohamed próféta (turbánjának vagy köpenyének) színe A Paradicsom ígérete Fatimida dinasztia
Antikvitás és középkor
Egyiptom: Víz és a Nílus színe Sarjadó élet, a növényvilág istenei „Osiris , a nagy Zöld”, megtermékenyítő isten Isis, Geb és Ptah istenek testszíne Hold Isteni intelligencia
Görög: Artemisz , a kertek istennője is
Róma:
Kocsihajtó versenyeken a népiek csapata Vénusz egyik színe Örök szerelem: rozmaring
Kelta: Erdei manók, tündérek, „zöld ember”
Őselemek: Víz
Embertípus: Flegmatikus
Heraldika: Termékenység, fiatalság
Bizánc: Apostolok köpenye Lélek, belső mélység
Középkor: Árulók, adósok, bolondok megbélyegző színe Emberi testen: démonikus
Szabadkőművesek: Változatlanság, halhatatlanság, isteni igazság (örökzöld)
Magyar folklór
Termékenység Fiatalság Remény Öröklét, örökké tartó pozitív dolgok (ld. örökzöld) Örök szerelem Zöld ág: kezdődő élet A tavaszi népszokásokban ősi, pogány eredetű jelkép Zöld ág alatt való átbújás: házasság-misztérium Párosítókban: zöld halom, tisztás, mező, ág Egészség-varázslás: zöld koszorú (piros szalaggal átkötve) Rontás ellen véd Bajelhárító, védő, segítő Zöld ruha: „úri” szín, falun a jobb módúak hordták Fiatal halott temetése
Ázsia
Kína: Fa Kelet Tavasz Zöld/türkiz sárkány (a 4 szent állat egyike) Jádekő: halhatatlanság Jégmadár: szépség, elegancia, báj Jupiter bolygó: zöld sárkány Földművelés istene (Sennong) Több istenség palástja Ming dinasztia (1368-1644) Zöldlámpás ház: bordélyház Zöld turbános: megcsalt férj
Tibet: Zöld glória vagy mandorla övezi Buddha alakját: a bölcsesség és a remény kifejezője
Buddhizmus: Fiatalság, harmónia Irigység (zöld kígyó)
India: Ünnep Élet, boldogság
Japán: Jó színek: zöld-kék
Egyéb
Zöld könyv: Kadhafi ezredes eszméi (Líbia)

Türkiz
Nyugati világ
 
Monoteista vallások
Iszlám: Égbolt (templomok kupolájának színe)
Antikvitás és középkor
Egyiptom: Erő, bátorság (harcosok talizmánja) Hathor istennő (termékenység)
Magyar folklór
 
Ázsia
Kína: Türkiz sárkány (a férfi nemi szerv metaforája) Jádekő: örök élet
Buddhizmus: A Föld és az Ég bölcsessége (türkizkő) Élet és halál kettőssége Hosszú élet
Egyéb
Prekolumbiánus Amerika: Jade-, türkizkő: víz, élet

Kék
Nyugati világ
Égi eredetű királyi hatalom Kékvérűek: arisztokraták, hűség a királyhoz Állandóság, tartósság Hűség, Béke Békefenntartás, „kéksisakosok” (ENSZ, NATO) Franciaország Európa, EU zászló Olimpiai karika: Európa USA: Demokrata párt USA: a legjobb minőség és a győztes színe Elegancia Föld: Kék bolygó Politika: konzervatív pártok Rendőrség Alsó középosztály munkaruhája (kékgalléros szakmák) Meditáció Racionalitás, intellektus Megbízhatóság Megfoghatatlan, végtelen Transzcendens dolgok Spiritualitás Kék madár: boldogság Öltözködésben: a középkorban női, ma inkább férfi szín Világoskék: kisfiú Szomorúság, depresszió (ld. blues-zene és Picasso kék korszaka) Kékek: francia válogatott Kékek: olasz válogatott (azzurri) Kékek: Chelsea skót futballcsapat Emberi testen: démonikus Tengerrel, vízzel, levegővel összefüggő dolgok, pl. légitársaságok Szelídség Semmibe vesző Passzivitás
Monoteista vallások
Minden vallásban: égbolt, menny, túlvilág, isten lakóhelye
Kereszténység:
Mennyei hatalom Szentháromság: a Fiú (Krisztus) Szűz Mária, a Menny királynéjának égi jegyessége, mennyei dicsősége és könyörületessége Angyalok és ördögök színe is Vízkereszt A házasság, hűség színe (a hét szentség egyike)
Judaizmus: Az Úr dicsősége és trónusa Tökéletesség A tallit lepel színe (tekhelet-kék), főpapi köntös Szent edények takarója Juda, Dán és Jiszakhár nemzetsége Irgalom Vallási szertartások egyik színe
Iszlám: Allah színe
Antikvitás és középkor
Egyiptom: Amon isten (zafír) az ég királya, újjáteremtés istene Hórusz szeme Ptah isten sapkája
Babilon: Merkur bolygó A naptemplom -zikkurat- egyik emeletének színe Bálványok színe
Róma: Kocsihajtó versenyeken az arisztokraták csapata
Perzsia: Földművesek, a harmadik kaszt (sötétkék)
Britannia: Emberi testen: félelmet keltő harci szín
Őselemek: Levegő
Embertípus: Melankolikus (kék vagy fekete)
Bizánc: Jézus keresztrefeszítése Apostolok köpenye
Heraldika: Őszinteség
Szabadkőművesek: A legfelső szín, Isten színe Univerzalitás Szertartások színe Az ún. szimbolikus rítus színe Halhatatlanság
Magyar folklór
Sötét- v. középkék: munkaruha, férfiak, idős nők ruhája Kék virágok (nefelejcs, viola, liliom): szerelmi hűség Kék szem: növények (virágok) színéhez hasonlítva a szelídség jele, ezért inkább női szemszín Kökényszem: kacérság Félgyász Világoskék: gyermek temetése Bajelhárító szín Mária-szín, Mária-ünnepeken használt tárgyak színe
Ázsia
Kína: Égbolt A császár ruhája az újévi szertartás alkalmával Szerencsétlen előjel a hajban viselt kék virág v. szalag Hivatalnokok színe a régi Kínában Hivatali karrier, társadalmi megbecsülés, tudós előmenetele Kék híd: állhatatos, kitartó szerelem (egy legenda alapján) Démonok színe Kék arca van az irodalom, a tudósok és írástudók istenének (Kuixing) Kék sátor: házassági ceremónia Kék madár: halhatatlanság, az örökélet istennőjeként tisztelt Xiwangmu hírnöke
Buddhizmus: Tiszta és ritka dolgok (lapis lazuli) Gyógyító erő
Hinduizmus: Visnu, Krista, Rama istenek testszíne Bátorság, férfiasság Nyugalom, igazság Isteni, örök élet
Közép-Ázsia: Rontó erő
Egyéb
Prekolumbiánus Amerika: Víz, eső

Lila
Nyugati világ
Nem racionális dolgok Melankólia Nosztalgia Szomorúság Öregkor Gyász Anglia: félgyász Mértékletesség Tudás Romantika Nőies (világoslila) Melegek színe (világoslila)
Monoteista vallások
Kereszténység: Templomi liturgia: Advent és böjti időszak Püspök (mint királyi méltóság) Az egyházi rend, a papság színe (a hét szentség egyike) Passió-szimbólum: Jézust a Golgotára menet lila/bíbor lepelben ábrázolták Igazság, alázat, áldozat Vallási áhítat, szentség Várakozás, bűnbánat, fájdalom, gyász
Antikvitás és középkor
Róma: Jupiter főisten egyik színe Egyensúly föld és ég között: a hajnali és az esti ég színe
Szabadkőművesek: Gyász, temetés
Magyar folklór
Advent és böjt Öregkor Gyász
Ázsia
Japán: Császári szín
Egyéb
 

Bíbor
Nyugati világ
Császári hatalom Egyházi hatalom Isteni és királyi jelleg Méltóság Tisztesség, ítélkezés (bíró viselete) Pompa, luxus, díszes ruha Hajnal/alkony Vér Bujaság, erotika
Monoteista vallások
Kereszténység: Egyházi méltóságok (bíboros, püspök) öltözete Vértanúk, mártíromság színe Jézus gúnyolása: bíborpalástot adnak rá keresztre feszítése előtt Jézust feltámadása után bíbor (vagy rózsaszín, lila) köntösben ábrázolják
Judaizmus: Jahve kultuszában: a frigyláda sátra a papi hatalom jelképe Áron ruházata: a „Szent ruhát aranyból, viola bíborból, és piros bíborból művészi hímzéssel” készítették A felkent királyok színe Salamon trónusa bíbor szövettel volt párnázva Zebulon nemzetség
Antikvitás és középkor
Ókor: Császári hatalom (Róma), a legelőkelőbb szín Az égi és földi hatalom egysége
Bizánc: A szentség, az isteni és a királyi jelleg A császárok nevének jelzője („Bíborbanszületett”) a császári apától való származásra utalt
Heraldika: Méltóság
Szabadkőművesek: Testvéri egység
Magyar folklór
 
Ázsia
Kína: Égbolt, császár A pekingi császári palota: „Bíbor tiltott város” Méhlepény: „a bíbor folyó kocsija”
Buddhizmus: Misztika
Egyéb
 

Rózsaszín
Nyugati világ
Nőies dolgok és tárgyak Kislány (csecsemő) Barbie baba Playboy logo Erotika Valentine-nap Mellrák elleni kampány Virág: rózsa és különböző gyümölcsfák Eufória, indokolatlan derűlátás (álom, szemüveg) Melegek Mérsékelt baloldali pártok
Monoteista vallások
Kereszténység: Rózsa: Krisztus-jelkép Az Advent és Húsvét liturgikus színe (öröm) Jézust feltámadása után rózsaszín (vagy bíbor, lila) köntösben ábrázolják
Antikvitás és középkor
Középkor: A vörös finomabb változata, vele azonos jelentőségű Előkelőségek ruhaszíne
Magyar folklór
Kislányok ruhája
Ázsia
Kína: Közelgő siker Női szépség (alma-, őszibarack-, szilvafa virága) Paráználkodás, női ledérség
Egyéb
 

Barna
Nyugati világ
Rozsdás, elavult ipari övezet Német nemzetiszocialista mozgalom („barnaingesek”) Alázat, szegénység
Monoteista vallások
Kereszténység: Alázat, vezeklés, az evilági hívságok megvetése Ferencesek, klarisszák csuhája (szürke is)
Antikvitás és középkor
Egyiptom: Férfi test színe a művészi ábrázolásokon (narancsbarna) Női test színe (világosbarna)
Heraldika: Hallgatagság Állatok ábrázolása címeren
Magyar folklór
Emberre vonatkozóan, pirossal együtt (piros-barna): fiatal, erős, egészséges Legény, leány, menyecske (bőre, haja): dolgos, szerelemre való, szép Baljós dolog, a feketét helyettesíti (pl. felhő) Gyászszín, a fakoporsó színe Viseletben: öregkor, félgyász
Ázsia
Kína: Sung dinasztia (960-1279)
Egyéb
 

Felhasznált és ajánlott irodalom:

Bódiné:
A bíbor méltóság, a sárga árulás

Bucklow:
The Alchemy of Paint

Dézsi:
A színek anatómiája

Eco:
A szépség története, 121.p.

Erdélyi:
Adatok a magyar népköltészet színszimbolikájához

Feisner:
Colour, 119.p.

Gage:
Colour and Meaning

Géczi:
A rózsa és jelképei

Gulyás:
A fény és a szín

Hoppál – Jankovics – Nagy – Szemadám:
Jelképtár

Jankovics M.:
3+1, A négy évszak szimbolikája

Jankovics M.:
Jelképkalendárium

Kéri:
Holdarcú, karcsú ciprusok – Nők a középkori iszlámban

Király:
Általános színtan és látáselmélet, 52.p.

Monoriné Rohlik:
A varázserejű hímes tojás, 60.p.

Pál – Újváry:
Szimbólumtár

Ripa:
Iconologia

Seibert:
A keresztény művészet lexikona

Tokaji Zs.:
Kínai jelképtár
Színszimbólumok kultúrák és korok szerint – Lista
« Színszimbólumok
Színkódok »
135.
Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Erről a weboldalról  |  Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissülés: 2015.06.30.