Nyitóoldal   |   SZÍN  |   SZÍNKOMMUNIKÁCIÓ   |   Tartalom 
 
 
 
 
2.3.1.2.1.

Tér- és tömeghatás
 
 
Az előző fejezetben részletesen kifejtettük:

– A térérzetet a határoló felületek –alapesetben a padló, a falak és a mennyezet–, teremtik meg mindazt, ami 3D-ban körülveszi a szemlélőt. A monumentális építészetben (katedrális, sportcsarnok, koncertterem) és a természetben (erdő, barlang, szurdok) a térszerkezet, térhatás és térérzet sokkal összetettebb és bonyolultabb.
– Tömeghatása a tárgynak van, melyet kézbe vehetünk vagy körbejárhatunk, ezen mindig kívül helyezkedik el a szemlélő.
A tér és tömeg ellentétes, de egymást feltételező és kiegészítő egység.

A tér- ill. tömegérzetet a határfelületeken látható (elnyelődő, visszaverődő, tükröződő) szín és fény befolyásolja. A fent vázolt kettősségből adódóan ugyanaz a szín ellentétes hatású lehet a tér és a tömeg megjelenésében.


Levegőperspektíva
A színes felületek látszólagos térbeliségét már több száz éve is tanulmányozták a festők, pl. Leonardo. A jelenség természeti előképe a levegőperspektíva, (vagy színperspektíva), melynek lényege, hogy a távolabbi tájat kékebbnek, halványabbnak és elmosódottnak látjuk. Az erdővel borított hegylánc hozzánk közelebb eső vonulata mélyzöld, a messzeségben halványkék. A kékség az egyre nagyobb tömegű levegő és benne a vízpára színszóródásának eredménye. A tiszta levegő parányi részecskéi szórják a fényt és ezért csökken a távolabbi tárgyak kontrasztossága, kontúrjuk elmosódott. Legjobban a rövidhullámú –a kéknek látott– sugarakat szórják. A port és füstöt tartalmazó vastag légrétegek inkább sárgás színeltolódást eredményeznek.
(Leonardo 1973:100; Szelényi 2012:34)

A színek térérzetmódosító hatásának ez a jelenség az egyik magyarázata.

Levegőperspektíva
A fotó alatt a képből vett színminták (Guilin hegység, Kína)


A másik a kromosztereoszkópos látás, vagyis a színek hullámhosszuktól függően különböző síkokban fókuszálódnak a szem retinájához képest. A kék és türkiz (a hideg színek) a retina előtt, a vörös és sárga (meleg színek) a retina mögött látszódnak élesen. Ebből következően, a –valójában ugyanabban a síkban lévő– hideg színek tőlünk távolibbnak látszanak, a meleg színek pedig közelebbinek.


Külső és belső tér
A tér távolabbi része mindig telítetlenebb színű, hiszen a távolság csökkenti az érzékelt kontrasztokat és a színek élénkségét, – a különböző világosság azonban másfajta perspektivikus térérzetet fejez ki. A szabadtérben (nappali fényt feltételezve) a távoli táj világosabb tónusú, ahogy a fenti (Levegőperspektíva című) képen is látható. Belső terekben a távolság növekedésével általában sötétebb, amennyiben mesterséges világítást tételezünk fel (alsó kép).

Belső tér perspektívája
A fotó alatt a képből vett színminták, balról és közelről indulvaTérérzet

A térérzet elsősorban a térfalak színének telítettségétől és világosságától függ. A tört színek inkább távolodnak, vagyis nyitottabbá teszik a teret, míg az élénk, telített árnyalatok határozottan lezárják, és a térfalak szinte felénk „nyomulnak”. A sötét térfalak szűkítik, a világosak tágítják a teret. Az azonos telítettségű és világosságú árnyalatok közül a hidegebbek távolodnak, a melegebbek közelítenek.
(Nemcsics 1990:193; Csavarga 2014:4; Meerwein 2007:69)

Térérzet változása
Szűkítő hatás Tágító hatás
Meleg színek Hideg színek
Telített színek Kis telítettségű színek
Sötét színek Világos színek


A tér érzetét lehet módosítani a különböző felületeken alkalmazott eltérő színekkel, pl. egy hosszú magas térben (folyosó) lehet az oldalfalakat világoskékkel „tágítani”, a mennyezetet sötétkékkel „lenyomni”, és hasonló optikai trükkökkel élni.

A színezet és a telítettség „közelítő” (vagyis a teret szűkítő) hatása ily módon összeadódik az élénk piros, narancs és sárga térfalakon. A „távolodó” (a teret tágító) hatás erősödik a halványkék és -zöld árnyalatok esetén. Fordított párosításnál (tört vörös, ill. élénk kék) nem lehet általában megmondani az irányt, minden attól függ, hogy a különböző színérzet-dimenziók közül melyik a domináns.

Színek térérzet-módosító hatása
Ugyanaz a tér különböző színű térfalakkal (szimuláció)Tömegérzet

A tárgy (vagyis a tömeg) felületén a módosító hatás így alakul: az élénk meleg színek, valamint a fehér nagyobbnak mutatják a tárgyat (kiterjednek, közelítenek a szemlélőhöz), a tompa hideg színek és a fekete pedig kisebbnek. Az öltözködésben is ismerjük a tömegérzet-módosítás optikai jelentőségét: a „kis fekete ruha” karcsúbbá teszi viselőjét, mert a fekete tömeg kisebbnek tűnik, a hófehér cipő viszont groteszk módon nagyítja a lábfejet.

Tömegérzet változása
Kicsinyítő hatás Nagyító hatás
Hideg színek Meleg színek
Kis telítettségű színek Telített színek
Sötét színek Világos színek


A jelenséget felhasználják a csomagolás tervezésben: az élénk piros és a világos színek nagyobbnak mutatják az árucikket, ezért az vonzóbb lehet a vásárlóknak.


A tér hangulata

A szín nemcsak a térérzetet módosítja, hanem alapvetően meghatározza a tér hangulatát és élményét. A lakberendezési tanácsokat közlő könyvek, folyóiratok, weboldalak tobzódnak a különféle színek hangulatleírásában, pl.: a mély és meleg árnyalatok a „védett kuckó”, a hűvös és világos színek pedig a tágas, szellős, szabad tér képzetét sugallják, stb.
(Watermann 2000; McCloud 2004; Miller 2001)

Tér hangulata
Egy meleg és egy hűvös hangulatú hálószoba
Kép forrás:
1. http://www.bedroomdecorationidea.com/bedroom-ideas-for-teenage-
girls/bedroom-ideas-for-teenage-girls-dqnwvmvd/
2. https://www.pinterest.com/pin/387098530446263079/

Felhasznált és ajánlott irodalom:

Batár:
Láthatatlan építészet

Csavarga:
Belső színtérkép

Leonardo:
A festészetről

McCloud:
Válasszunk színeket

Meerwein – Rodeck – Mahnke:
Color Communication in Architectural Space

Miller:
Színek

Nemcsics:
Színdinamika

Szelényi:
Színek

Watermann:
Lakberendezési színtanácsadó

Tér- és tömeghatás
« Tér, tömeg, forma
Fent és lent, könnyű és nehéz »
115.
Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Erről a weboldalról  |  Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissülés: 2015.06.30.