Nyitóoldal   |   SZÍN  |   SZÍNKOMMUNIKÁCIÓ   |   Tartalom 
 
 
 
 
2.2.9.

Pártok és politika
 
 
A csoportok, pártok közötti versengésben a szín feladata –hasonlóan a katonai egyenruhákhoz– az azonosítás, megkülönböztetés és identitás jelzése. A saját csoportot és az ellenfeleket színek jelképezik, és lényeges, hogy határozottan különbözzenek egymástól. Az azonosító szín meg- választásában szerepet játszik a kor színszimbolikája, és tovább él a heraldika színkánonja is.


A múlt politikai színei

Zöldek és kékek
A „pártszínek” használatára 2000 éves példákat is találunk. A császárkori Rómában (később Bizáncban is) nevezetes események fűződtek a „zöldek és kékek” harcához (Bizánc, Nika lázadás, i.u. 572.). Az eredetileg a császári kocsihajtó versenyek megszervezésével megbízott két csoport (factio) „pártként” működött: a kékek az arisztokratákat (patríciusokat) képviselték, a zöldek a „földhöz közeli” népi (plebejus) tömeget. Egy időben volt még vörös és fehér „párt” is, de ezek beolvadtak a zöldbe ill. kékbe. Az ókori nagyvárosokban kitört zavargások, lázadások gyakran e két szín jegyében zajlottak. (Szilágyi 2010)

Zöldek és kékek
Kocsihajtók a császárkori Rómában (mozaikképek, i.u. 3.sz.)
Kép forrás:
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Palazzo+Massimo+all+
Terme&title=Special%3ASearch&go=Go&uselang=hu


Kínai felkelések
A Vörösszemöldökűek felkelése az i.u. 1.század elején felforgatta Kínát és dinasztiaváltást okozott, a résztvevők közös ismertetőjelként vörösre festették a szemöldöküket. Az i.u. 2-3. századi tömegmegmozdulásokat Sárgaturbános forradalomnak nevezi az utókor, a taoista felkelők fejviseletére utalva. A Vörösturbánosok lázongása (14.sz. közepe) megbuktatta a Jüan dinasztiát. A 20.században Mao Ce Tung Vörös könyve és radikális vörösgárdistái hagytak maguk után erős színemlékeket. (Tokaji Zs. 2002)

Kínai forradalmak
Sárgaturbános forradalom
i.u. 2-3. század
Vörösgárdisták Mao vörös könyvecskéjével.
Kínai plakát, 1960-70-es évek.
Kép forrás:
1. http://earlyworldhistory.blogspot.hu/2012/01/yellow
2. https://dragonstrail.wordpress.com/category/the-little-red-book/Rózsák háborúja
Angliában, a 15.sz. második felében zajló trónviszályt és az ezt kísérő harcokat nevezik a Rózsák háborújának, mivel mindkét félnek rózsa volt a jelképe: a Lancaster-házé piros, a Yorké fehér. A 30 éven át zajló ellenségeskedést a két hercegi dinasztia között VII. Henrik és Yorki Erzsébet házassága zárta le. Az így létrejött új uralkodóház, a Tudorok jelképében egyesült a két rózsa, színeiben is kifejezte a kibékülést.
(Rózsák háborúja)

Rózsák háborúja
Balra a York-ház fehér, jobbra a Lancaster-ház piros rózsája.
Kép forrás:
https://hu.pinterest.com/pin/345932815118871254/


Vörös zászló
Egy 1754-ben készült festmény tanúsága szerint, a brit parlamentben a 18.században kék és vörös színnel különböztette meg magát a két fő párt, a konzervatívok és a whig-ek.

Vörös zászló
A brit parlament kék és vörös
zászlóval, W.Hogarth képe
(1754)
„Reszkessetek zsarnokok”,
francia zászló 1793-ból
Kép forrás:
1. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/William_
Hogarth_031.jpg/616px-William_Hogarth_031.jpg
2. http://www.amazon.com/Ancien-Regime-Revolution-Penguin-
Classics/dp/014144164X

A vörös zászló mai szimbolikája (forradalom, lázadás, munkásmozgalom) azonban francia földön alakult ki. Eredetmagyarázat több is van, alább a francia történész és színkutató, Michel Pastoureau leírása (2001:152).

Franciaországban a forradalom (1789) előtt is használták a vörös zászlót veszély jelzésére és tömegoszlatásra. Párizsban, két évvel a forradalom kirobbanása után az évfordulót ünnepelve és egy petíció aláírására várakozva nagy tömeg gyűlt össze a Mars-mezőn. A város polgármestere, hogy a tömeget feloszlassa, kitűzte a vörös zászlót. De mielőtt az emberek szétszéledtek volna, a Nemzeti Gárda tüzet nyitott, és több mint 50 halott maradt a téren. Őket később a forradalom mártírjainak tekintették, mondván: a zászlót a mártírok vére festette vörösre.
A forradalom egy másik szimbóluma, a fríg sapka is vörös volt. Vörös zászló volt a jakobinusok jelképe, míg a mérsékeltebb girondistáké a kék-fehér-vörös trikolór, ami azóta Franciaország zászlaja. Lamartine a vöröset a terror, míg a trikolort a dicsőség jelképének nevezte. A párizsi kommün idején (1871) már a vörös a fő színszimbólum, azóta pedig világszerte a munkásmozgalmaké és a baloldali pártoké.


Az ellenszegülés színei
a magyar Reformkorban
A 18.századi magyar arisztokraták, nemesek még színes-díszes öltözetben jártak, és mint Európában máshol is, a vöröset preferálták.

Magyar arisztokrata
Gróf Andrássy Gyula (Benczúr Gyula festménye, 1884)

A 19.sz. elején az új eszmék hatására a divat is átalakult, a Reformkor a viseletekben is látható formát öltött. A nemesek előbb két változatban varratták meg ruháikat, színesben és feketében, majd mind inkább dísztelen feketében jelentek meg. Színt csak egészen kis felületen hagytak: vörös gombot, zsinóros szegélyt, bélést, kokárdát, sálövet. A fekete-vörös általánossá vált a nők körében is, a nemzeti identitás és a hatalommal szembeni ellenszegülés kifejezése lett.
(Tompos 2005:55)

A festményeken ilyen ruhát visel Deák Ferenc, Wesselényi Miklós, Batthyány Lajos, Eötvös József, Széchenyi István, Liszt Ferenc, Erkel Ferenc és mások. A viselet terjedése az osztrák rendőrminiszter figyelmét is felkeltette és megütközött rajta mert rájött, hogy nem véletlen divathóbortról van szó.
(Tompos u.o.)

Az ellenszegülés színei
Erkel Ferenc (Györgyi G. Alajos képe, 1850-es évek)

A Szabadságharc bukása után a zsinóros dolmány mellett a fekete-vörös is tiltólistára került, plakáton hirdették ki, hogy mérlegelés nélkül elfogják és katonának viszik, aki ilyet visel. De a fekete öltözet még jó tíz éven át maradt, az 1860-as években előbb a nők hagytak fel a feketével, a férfiak pedig, ha sokféle színt nem is, de díszeket (ékszergomb, mintás selyemanyag) már újra viseltek. (Tompos 2005:63)


Franciák, poroszok
A két nép több háborút is vívott egymással a 18-19.sz. folyamán. Az 1871-ben készült francia karikatúrán egy porosz katona (valószínűleg Bismarckot, a vaskancellárt ábrázolja) az általuk akkor elfoglalt Elzászt festi „poroszkékre”, a kellő művészi ihletettséggel. (Pastoureau 2001:161)

Poroszkék
1871 - Poroszország elfoglalja Elzászt. A vödör felirata:
Bleu de Prusse (poroszkék). Korabeli francia karikatúra.
Kép forrás:
http://www.ebay.ca/itm/


Tanácsköztársaság
A tanácsköztársaság bukása után, a fehér lovon bevonuló Horthy Miklós beszédében elhangzott: „Ez a város [Budapest] megtagadta a nemzet színeit és vörös rongyokba öltözött”.

Vörösök és fehérek – 1919
Vöröskatonák korabeli plakáton
(Uitz Béla fametszete)
Horthy Miklós fehér lovon
Kép forrás:
1. http://mek.oszk.hu/01900/01906/html/index815.html
2. https://mypatrika.wordpress.com/Barna és fekete
A 20.század első felében a német nemzetiszocialisták és a SA (Sturmabteilung) barna inget, a német SS (Schutzstaffel) és az olasz fasiszták fekete inget viseltek. E két szín azóta szalonképtelen szimbólum a nemzetközi politikában. A német náci párt (horogkeresztes) zászlaja az archaikus (fehér-fekete-vörös) színeket használta.A kortárs politika színei

A két legfontosabb színt, a kéket és vöröset a jobb- és a baloldal már nagyon korán lefoglalta.

Kék
A kék eredetileg az elit színe, ma a konzervatív és jobboldali tömörüléseké. Láttuk, hogy a császárkori Rómában az arisztokraták csapatát jelölte a kék, a középkorban a francia király színe volt, az újkorban pedig az angol konzervatívoké. Kék az Európai Unió arculati színe is. A kékhez amúgy a mérsékelt, nyugodt, fennkölt fogalmakat asszociáljuk, és a kéket választó pártok is ezt igyekszenek sugallni magukról.

Kékek
A jobboldali párt győzelmét ünneplik Madridban (2011)
Kép forrás:
http://www.lasprovincias.es/20111120/portada.html


Vörös
A baloldali –szociáldemokrata, szocialista, kommunista– pártok és a munkásmozgalmak is a vöröset használják. A szín ebben a kontextusban az elszántságot, a véráldozatot is vállaló elnyomott tömeget jelképezi. A mérsékelt baloldalt olykor (ironikusan) rózsaszínnek nevezik, mely szín a vörös gyengébb változata.

Baloldali tüntetések
Belgium Thaiföld (2006)
„vörös trikós” megmozdulások
Kép forrás:
1. http://www.socialisme.be/nl/1167/jomars4
2. http://pattayadailynews.com/red-shirts-to-reignite-protests-despite-
increased-military-threat/

Vörösök
A Szovjetunió színszimbóluma volt
Kép forrás:
1. http://www.tristarmedia.com/bestofrussia/revolution.html
2. ?

Oroszországban, ahol a vörös* mindig is különösen kedvelt szín volt, a bolsevik párt színe lett. Az ötágú csillag több ezer éves szimbólum, El Liszickij (1890-1941, szovjet-orosz konstruktivista) festőművész terve nyomán lett vörös, és fennállásáig a Szovjetunió felségjelvénye.
*A 'vörös' (kraszníj) és a 'szép' (kraszívíj) szó az oroszban egy tőről származik.

A május elseje világszerte ünnep, a felvonulásokon a vörös szín dominál, mivel a munkásmozgalmi felvonulásokból nőtt ki.

Május 1.
Svédország Mexikó
Kép forrás:
1. http://blogs.sweden.se/photo/tag/labour-day/
2. http://www.immigrantsolidarity.org/MayDay2008Report/


Sárga
A liberális pártok és pártszövetségek gyakran sárgával jelölik magukat, de előfordul a kék és a vörös is. Így a három nagy pártcsalád „lefoglalta” a három primer színt.

Liberálisok
Balra az EU, jobbra a német liberálisok logója (2011)
Kép forrás:
1. http://stephenspillane.com/blog/index.php/category/politics/eu-
politics/european-parliament/european-parties/eldr-european-parties-
european-parliament-eu-politics-politics/
2. http://celleheute.de/fdp-fordert-keine-eskalation-der-gewalt-in-celle/


Narancs
A szín elég későn vált önálló alapszín-kategóriává az európai nyelvekben, így, -bár nem előzmény nélkül való-, viszonylag új jelenség a narancs felbukkanása a politikai színpalettán.

A narancs legkorábbi (16.sz.) megjelenése Hollandiához kötődik: a királyi ház alapítója Hallgatag Vilmos Nassau grófja, a dél-franciaországi Oránia vagy Orange (narancs) megye hercege volt. A szín a hollandokkal került Írországba, ahol a 18.századtól máig az északi protestáns szövetség, a Narancs Rend (Orange Order) színe. A (zöld) katolikusok és (narancs) protestánsok elkülönülése nemcsak vallási, hanem éles politikai határt is jelent. Felvonulásaikon ma is narancs mellszalagot viselnek, a szövetség tagjait Orangemen-nek (narancs embereknek) nevezik. (Eckstut 2013:78; Orange Order)

Narancs Rend
Az észak-ír protestáns szövetség felvonulása (Orangemen)
Kép forrás:
https://www.worldnomads.com/travel-safety/United-Kingdom/
The-Other-Ireland-Northern-Ireland


Ukrajnában naranccsal azonosította magát a radikális mozgalom („narancsos forradalom”, 2004).

Narancsos forradalom
Ukrajna, 2004
Kép forrás:
http://www.smh.com.au/news/world/glow-fades-from-orange-revolution-
as-heroes-bicker/2005/11/23/1132703253657.html


Zöld
Az utóbbi évtizedekben indult környezetvédő pártok és mozgalmak a zölddel identifikálják magukat, a színt az agrárpártok is magukénak vallják. A színválasztás nyilvánvalóan a természetre és növényzetre utal. A „zöld politika” a környezettudatos szemlélet terjesztését állítja céljának.

Zöldek
Zöldek felvonulása Olaszországban Aktivisták egy dél-amerikai választási kampányban

Észak-Írországban a zöld a katolikusok színe.

Az iszlám országokban a zöld szent szín, a nacionalista és vallási pártok jelvénye.

Zöld – iszlám
Tüntetés Iránban ... és Pakisztánban


Fehér, fekete
A fehér a royalisták (királypártiak) színe. Az anarchisták (mindenféle hatalom ellenzői) zászlaja fekete vagy fekete-vörös. Meglepő lehet a párhuzam a magyar Reformkor viseletszíneivel, ahol a fekete-vörös színpár szintén a hatalommal való ellenszegülést jelképezte.

Anarchista szimbólumok
Fekete és vörös
Kép forrás:
1. http://imgsoup.com/1/anarcho-syndicalist-flag/
2. http://pixshark.com/anarchy-symbol.htm


A médiában gyakran metoním szókapcsolatban a színnevükkel említik a pártokat, vagy a különböző pártok szövetségét, így lehet pl. „vörös-zöld koalíció” a szocialisták és környezetvédők összefogása. (Political colour; List of political party symbols)


Tömegmegmozdulások

A tömegrendezvények, a választási kampányok és a különféle politikai akciók egyre inkább építenek a színre. A pártot jelképező sok-sok élénk színfolt (zászló, transzparens, sál, trikó stb.) vizuálisan „összeadódik”, élő színfolyamot képez, mely erősíti a szimpatizánsokat és kifejezi összetartozásukat. Minderre szükségük is van, mert a színes médiumok (online és papír újságok), de különösen a televízió hírfolyamában csak az erős színekkel dúsított vizuális üzenetek tudnak figyelmet kelteni és emlékezetesek maradni.

Színkommunikációs szempontból figyelemre méltó jelenség volt az Olaszországban 2009-ben szerveződött Il Popolo Viola („a lila nép”) nevű civil mozgalom, az akkori miniszterelnök Berlusconi ellen. Az egyik párthoz sem kötődő akciósorozat szimbólumának olyan színt választottak a szervezők, amely addig nem szerepelt az olasz politikai színpalettán.

Tömegmegmozdulások
Tiltakozás az „atomeső” ellen:
zöld akció Budapesten, 2011
Il Popolo Viola,
olasz demonstráció 2009,
(NBD: „No Berlusconi Day”)

„Sáfrányos forradalom”
Buddhista szerzetesek a katonai diktatúra ellen tüntetnek
Mianmarban (2007). A szerzetesek sáfrányszínű öltözetben.
Kép forrás:
http://burmacampaign.org.uk/about-burma/2007-uprising-in-burma/Választási kampány

Választási kampányokban rövid és ütős üzenetekre van szükség, és erre a színek kiválóan alkalmasak. 2010 áprilisában zajlott a parlamenti választás Nagy-Britanniában, a kampány képei tudatos politikai színkommunikációról tanúskodnak.

Brit választások – 2010
A három nagy párt vezetője a megfelelő színű háttér előtt szónokol
(Cameron – Konzervatív Párt, Brown – Munkáspárt,
Clegg – Liberális D.P.)
A tv-vita stúdiódíszlete és a résztvevők nyakkendője is pártjukat jelzi
 
Párt-kokárdák A kampányban Barbiék is
részt vettek ...

Felhasznált és ajánlott irodalom:

Eckstut – Eckstut:
The Secret Language of Color

List of political party symbols - Wikipedia

Orange Order - Wikipedia

Pastoureau:
Blue – the history of a colour

Political colour - Wikipedia

Rózsák háborúja - Wikipedia

Szilágyi:
A kékek és a zöldek

Tokaji Zs.:
Kínai jelképtár

Tompos:
A díszmagyar


Pártok és politika
« Színház
Sport »
104.
Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Erről a weboldalról  |  Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissülés: 2015.06.30.