Nyitóoldal   |   SZÍN  |   SZÍNKOMMUNIKÁCIÓ   |   Tartalom 
 
 
 
 
2.2.4.2.

Egyenruha
 
 
A katonaság viselete az egyenruha, ez alapján azonosítják magukat a csapatok, és különböztetik meg az ellenséget. Az egyenruha „elrejti” a katonák személyiségét, az egységes megjelenés erősíti a belső összetartást, a csapatszellemet és az önfegyelmet. (Jankovics J. 1990:11)

Színek a csatamezőn
A nikápolyi csata korabeli ábrázolása (14.sz. vége)
Kép forrás:
http://www.opitzarmin.de/libro/alle/aleemp01.htmlTörténeti vázlat

Az ókori Róma világhódító légiói már egységes ruházatot hordtak, melyben dominált a vörös szín. Ellenfeleik, az északi „barbár” törzsek egyenruhát nem feltétlenül, viszont „ijesztő” színeket viseltek: kékre mázolták magukat. (Lips 1962:56)
» Testfestés

Hosszú évszázadokig igen színes volt a katonai viselet, ennek a csatamezőn szemtől-szemben harcoló ellenfelek megkülönböztetése volt a célja. A 20.századi „modern”, gépesített háborúkban a rejtőzést szolgálja az uniformis színe.

Színkavalkád a csatában
Ember ember ellen, – a crecyi csata (1346.) ábrázolása
Kép forrás:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hundred_Years%27_War


Középkori harcosok
páncéljukon színes ruhát és díszeket (köpenyt, szalagot, övet) hordtak, pajzsukra pedig ismertető jeleket, a bátorság és elszántság szimbolikus figuráit festették. E figurák –többnyire oroszlán, sas, sárkány–, a megfélemlítést célozták, a harcos felsőbbrendűségét hirdették. Ezekből a szimbolikus ábrákból alakultak ki a családi címerek, ma a heraldika tudománya foglalkozik a középkori jelrendszerekkel. A lovagi tornákon már tobzódnak a díszekben, színekben és jelképekben, a bajvívó páncélos lovag a hűbérúr vagy az imádott hölgy színeit viseli.

Színes középkor
Lovagok színes harci díszben:
díszes ló, páncél, pajzs, zászló
Várostrom
Kép forrás:
1. https://www.pinterest.com/pin/290411875944339836/
2. http://gutenberg.spiegel.de/autor/wolfram-von-eschenbach-151
3. https://www.pinterest.com/danielesorgato/armature-europee/

A középkor végén a páncélviselet fokozatos eltűnése után egyre nagyobb jelentősége lett a színnek, mely egyike volt az ún. csatajeleknek (ezek: zászló, szín, dobszó stb.). A katonaság megjelenése eleinte igazi színkavalkádot mutatott.
(Besson 1999:30)
Az öltözetek még nem szabályos uniformisok, de vannak közös jellegzetességeik színben, formában, szabásban, anyagban és fejfedőben. A tisztek derékra kötött övekkel különböztetik meg magukat (a franciák fehérrel, hollandok naranccsal, svédek kékkel, angolok pirossal), a közkatonák a kalapjukra tűzik a színes szalagot.

Párizsban a 14.században alakult meg a milícia (civilekből álló városi rendőrség), melynek piros-kék színeit egészen a 20.század elejéig megőrizte a francia hadsereg, a forradalom (1789) óta a királyi fehérrel* kiegészítve pedig a francia trikolórt alkotják.
*Fehér volt a Bourbon királyi ház színe, ebből a korból ered a forradalmakat követő visszacsapás és megtorlás „fehérterror” elnevezése.

Francia egyenruhák, 17-18-19.sz.
Gárdista és lándzsás (17.sz. vége)   Zuáv tiszt


Az újkor újításai
A 17.századtól alakulnak ki az állandó hadseregek, egységesülnek a külsőségek és azóta létezik a mai értelemben vett egyenruha: a franciák piros-kék, az angolok piros-fehér, osztrákok fehér, a poroszok sötétkék-fehér/szürke színeket hordtak. (Uniform)

A hadseregben rendfokozatok szerint különülnek el az egyenruhák, melyek kifejezik a hatalmat, a hierarchiában elfoglalt helyet: mennél magasabb a katonai rang, annál díszesebb és színesebb a viselet. A tábornokok még sokáig színes, díszes, csipkés ruhákban pompáznak.

Tábornokok
Osztrák generális
(18.sz. eleje)
Lannes, Napoleon
marsallja (18-19.sz.)
Espartero, spanyol tábornok (19.sz.)
Kép forrás:
1. ?
2. http://www.wikiwand.com/en/Jean_Lannes
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Baldomero_Espartero,_Prince_of_Vergara


A katonai „divatot” a franciák diktálták, a napoleoni háborúk (19.sz. eleje) idején kialakult stílus mintegy száz évig fennmarad a legtöbb európai országban. (Besson 1999)
A díszgárdák dekoratív egyenruhája, –melynek ihletője az ókori Róma katonai viselete volt,– ma is azt az időszakot idézi, nemcsak Francia-, hanem több más országban is.

Angol, porosz és osztrák egyenruhák, 18-19.sz.
Angol Porosz Osztrák
Kép forrás:
http://www.portalnet.cl/comunidad/cementerio-de-temas.635/280682-
enciclopedia-de-los-uniformes-y-su-historia-tomo-ii-parte-1-a.html


A főbb egyenruha-színek
A 17-19. századi európai nemzetek egyenruháinak leggyakoribb színe a vörös, kék, fehér, ritkább a zöld és elvétve fordul elő a sárga és a narancs. A színválasztásban nemcsak a szimbolika és a nemzeti hagyomány játszik szerepet, hanem a pénz is: Montecuccoli híres mondása itt is érvényes, hiszen több ezer fős hadseregnek kellett egységes színekben megjelennie.

A vörös és kék kelmefestésben több évszázados tapasztalata volt már az európai iparnak, a fehér pedig olcsó, mert festetlen (esetleg fehérített) textil. A zöld kelmefestés nem volt egyszerű, sokáig csak a kék és sárga színezék keverésével tudták előállítani, és ezért nehéz volt egyenletes zöldre festeni az anyagot. (Finlay 2004:276)

A sárgát azonban, bár nem volt sem túl drága, sem technikailag „nehéz szín”, sokáig femininnek tartották, talán ezért kerülték a hadseregben. Mégis előfordul néha, például a 18.századi porosz seregben, a svédeknél (zászlójuk egyik színe a sárga), és kisebb felületen a spanyol katonaságnál. A narancs színt hagyományosan a hollandok használták, és a portugálok Brazíliában.

A vörös évszázadokon át a harciasságot, elszántságot, véráldozat vállalását jelentette, Garibaldi a vörösingesek élén harcolt az Itáliát egyesítő hadjáratában, a 19.sz. közepén.

Vörösingesek
Garibaldi és önkéntesei
Kép forrás:
http://mult-kor.hu/20100511_voros_ingben_meneteltek_a_marsalai_ezrek


Az Első Világháború

A franciák a „Nagy háború” (1914-18) végére felhagytak a klasszikus piros-kékkel, a lövészárkokban nem volt jelentősége a színnek. A többi nemzet katonái is egyre kevésbé színesek, előbb a közkatonák ruhája, végül a tiszteké is szürke, szürkéskék (csukaszürke), ill. a khaki lett. Az elszürkülést siettette a lőfegyverek egyre nagyobb hatótávolsága: az élénk színű egyenruha feltűnőbb, messziről is jól látszik és könnyebben célba vehető. Az ember-ember elleni, szúró-vágó fegyverekkel vívott középkori csatában az ellenfél vizuális megkülönböztetése volt a fontos, a lőfegyverek korában pedig a mimikri, a beolvadás a környezetbe.

I. világháború
A doberdói hegyekben harcoló katonák szürkéskék egyenruhában
Kép forrás:
https://segretidellastoria.wordpress.com/author/storiasegreta/

A brit gyarmati gyalogság 1857-ben kezdi használni a khakit, mára ez lett a katonai viselet általánosan elterjedt színe. A khaki valójában rejtőszín (terepszín): a föld, mező, erdő színeibe ez olvad bele legkönnyebben. Az uniformis szabása és maga a khaki szín a munka- és szabadidő ruhák mintája lett, a katonai szabásvonal pedig mint praktikus viselet, a divat egyik meghatározó elemévé vált (military stílus).

Khaki: egyenruha és divatszín
Brit katona
19.sz.vége
Terepszínű katonai viselet Military stílusú polgári öltözet
Kép forrás:
1. http://jejswiat.pl/13312,top-10-10-obcych-slow-uwazanych-za-angielskie
2. ?
3. http://www.staronesports.com/common-wears-casual-jackets.html


A színes uniformis mára csak a katonai parádékon jelenik meg, és ahol van, a testőrség díszes jelmeze maradt. (Swiss Guard)

Gárdisták
Vatikáni svájci gárdista Görög Skót


Magyar egyenruhák

A leghíresebb és legszebb magyar egyenruha a huszár uniformis a 16.században jelenik meg, rajta keleti hatások is kimutathatók. (Ságvári Gy. 2010:93)
A viselet fő színei kezdetben a vörös, kék, szederjés (tompa bíbor) és zöld, a szín a hadnagyságot és a rangot is jelezte.

A török megszállás idején a zöld szín viselete kockázatokkal járt, mert a törökök igyekeztek megtorolni, ha egy magyar katona zöld nadrágot hordott, ugyanis a Próféta szent színét nem volt szabad viselni deréktól lefelé. (Ságvári Gy. 2010:57)
„A török hódoltság kezdetén még a behódolt népek számára is tiltották az iszlám fő színének, a zöldnek a használatát, viselőjéről –a szájhagyomány szerint– 'bőröstől' szedték le az ilyen színű ruhákat. 1555-ben Konstantinápolyban egy magyar írnokot kiráztak zöld posztóharisnyájából, hogy ne hordja lábán Mohamed színét.” (Bódiné 2011:89)


A huszárviselet a kuruc korban (17-18.század) válik nemzeti hagyománnyá, később a színek jelző szerepe egyre differenciálódik.

Kurucok
18-20. századi ábrázolások
Kép forrás:
1. http://www.mosapedia.de/wiki/index.php/K%C3%A9t_pog%C3%
A1ny_k%C3%B6zt
2. http://www.magyartudat.com/1708-majus-27-esze-tamas-kuruc-brigaderos-
halala/
3. www.festomuvesz.hu/pankotaisandor

A 18.századtól egységesül és minden részletre (süveg, mente, nadrág, lábbeli, tarsoly, lótakaró, de még a gombok színére is) kiterjed a szabályozás. A külsőségekről az ezredtulajdonos dönthetett és minden huszárezrednek különböző színösszeállítása („színkódja”) volt. A 19.század elején 12 ezred volt, íme közülük három:
– Nádor huszárok:
fekete csákó, búzavirágkék mente és nadrág, fehér gomb.
– Kálnoky huszárok:
piros mente és nadrág, világoskék csákó és gomb.
– Sándor huszárok:
világoskék csákó, sötétzöld mente, buzérvörös nadrág, fehér gomb; stb. (Ságvári Gy. 2010:98)

A katonai viselet 4-5, néha még több színt foglalt magában, egy főszín több árnyalatát is használták (pl. a vörös lehetett: skarlát, karmazsin, amarant vagy meggyvörös). A díszes katonai ruházat a belső értékek kivetítését jelentette, egyúttal az ellenfél elámítására, elrettentésére is szolgált.

Magyar huszárok, 18-19. század
A Császár, Baranyay és Esterhazy huszárezred katonái (18.sz.) Splényi huszár 19.századi huszár
Kép forrás:
1. http://hu.wikipedia.org/wiki/Husz%C3%A1r
2. http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2003/3/pilvax-a.htm
3. https://www.antikvarium.hu/konyv/kelenik-jozsef-sagvari-gyorgy-a-
magyar-huszar-343850

A 1849-es Szabadságharc idején leggyakoribb a zöld-piros párosítás, a veres sipka pedig a vitézség szimbóluma volt, melynek viseletét ki kellett érdemelni. A huszárokat, legkarakteresebb színük után „vörös ördögöknek” is nevezték.


Polgárok „egyenruhában”


Egyenruhát nemcsak a katonaság hord, hanem a hivatásrendek és az állam hatalmi egységei: a rendőrség, tűzoltóság, vasutasok stb. Az egyenruha –itt inkább formaruha– és a közös szín a csapatszellemet erősíti, az intézményt helyezi előtérbe, és a külső szemlélő számára is könnyen azonosítható. A kék az egyik leggyakoribb formaruha ill. munkaruha szín. Világszerte sok hivatásrendnek (sötét)kék az uniformisa: tengerészek, rendőrség, vasút, légitársaságok stb. (Pastoureau 2001:165)

Kínában a császárkor évezredei alatt a hivatalnokok ruhája is kék volt, rajta szimbolikus ábrák jelezték a hivatali előmenetelt. (Tokaji Zs. 2002:142)

Az iskolai szervezetekben sokáig kötelező volt a tanintézeti egyenruha, egyensapka viselete, melynek maradványa a sötétkék iskolaköpeny még néhány évtizede kötelező volt Magyarországon.

Az olimpiára utazó csapatok az eseményre tervezett formaruhát kapnak. A nagy cégek ügyfelekkel foglalkozó alkalmazottai is formaruhát hordanak, vagy legalább a cég arculatára jellemző színkódot. Mindezt a dress-code-ban (öltözködési előírásban) határozzák meg.

A diktatúrák még a 20.században is beleszóltak a közemberek öltözködésébe és egyfajta „egyenruha” viselésére kényszerítették a társadalmat. Gondoljunk a Mao Ce Tung vezette kínai kulturális forradalom (1960-70-es évek) viseletére: az egyforma szabás és a szürkéskék szín megakadályozta a „versengést” az öltözködésben és kifejezte a szabadság hiányát. Magyarországon az ötvenes években a fáradtzöld lódenkabát jelképezte az egyenszegénységet.

„Egyenruha” a diktatúrákban
Kínai munkás Lódenkabát Magyarországon
az 1950-es években
Kép forrás:
1. http://www.marxist.com/migrants-workers-unions-year-rat.htm
2. Magyar Történeti Múzeum

Felhasznált és ajánlott irodalom:

Besson:
Katonai uniformisok könyve

Bódiné:
Ruházat és jelképek

Finlay:
Színek

Jankovics J.:
Régi erdélyi viseletek

Lips:
A dolgok eredete

Pastoureau:
Blue – The History of a Colour

Ságvári Gy.:
Magyar uniformisok

Swiss_Guard - Wikipedia

Tokaji Zs.:
Kínai jelképtár

Uniform – Wikipedia

Egyenruha
« Császárvörös, királykék –
a hatalom színei
A diszkrimináció színei »
94.
Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Erről a weboldalról  |  Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissülés: 2015.06.30.