Nyitóoldal   |   SZÍN  |   SZÍNKOMMUNIKÁCIÓ   |   Tartalom 
 
 
 
 
1.3.1.1.

A festők alapszínei
 
 
A festők már évszázadok óta tudták, hogy 5 alapszínből ki lehet keverni az összes többit, ezek: a vörös, sárga, kék valamint a fehér és fekete.

Fedőfestékek alapszínei
Primerszínek (R,Y,B) - Szekunderszínek (zöld, narancs, lila).
A három szín együtt sötétszürkét ad.

Elméleti szinten csak a 16-17.század fordulóján Aguilonius francia matematikus-szerzetes fogalmazta meg a gondolatot, mely az első lépést jelentette a modern szín-elrendezési (COS) és színkeverési rendszerek kialakítása felé.

Aguilonius rendszere
2+3 alapszín és ezek keverékei:
Albus (fehér) - Niger (fekete), a széleken.
Flavus (sárga) - Rubeus (vörös) - Caeruleus (kék)
Aureus („arany”, narancs) - Purpureus (bíbor)
Viridis (zöld)
Kép forrás:
http://printablecolouringpages.co.uk/?s=match.video


A 19.sz. elején Runge és Goethe is a vörös-sárga-kék színhármasra építette elméletét. A festészetben, vizuális oktatásban, művészetpszichológiában azóta is ezzel a három színnel találkozunk a leggyakrabban. Színészlelésünk szerint a vörös-sárga-kék a három legfontosabb szín, mert ezek különböznek egymástól a leghatározottabban. (Itten 1978:32)

A vörös-sárga-kék az angol nyelvű szakirodalomban: RYB (Red-Yellow-Blue), a továbbiakban többnyire ezt a rövidítést használom. (RYB-model)

Itt a fehér és a fekete is „alapszín”, mert ezek kikeverése tiszta színekből nem lehetséges! Valójában RYB+WK (White, blacK) modellről van szó. A pigmentek, a művész-, ipari- és hobbifestékek túlnyomórészt fedőfestékek, ezért is van szükség a fehérre és feketére.

A RYB+WK modell a szubtraktív színkeverési elven alapul.

A modell másodlagos színei: narancs (R+Y), lila (R+B), zöld (B+Y), így áll elő a hat osztatú színkör, amit még tovább lehet osztani, egészen addig, míg folytonos átmenetet kapunk az egész színkörben.

Fedőfestékek alapszínei: RYB+WK
Primerszínek (R,Y,B) – Szekunderszínek (narancs, zöld, lila) –
Tercierszínek (a 6 közbenső) A fehér és a fekete is alapszín!

Vörös-sárga-kék művészfestékek
Primerszínek A fehér és fekete is alapszín !
Kép forrás:
1. http://dir.indiamart.com/ahmedabad/screen-printing-inks.html
2. http://www.newstribune.info/article/20141016/News/141019687

A festők és designerek egyik legkedveltebb színösszeállítása évszázadok óta:

Vörös-sárga-kék a festészetben
El Greco: Angyali üdvözlet
(1600 körül)
Mondrian képe (1920-as évek)


A CMY előzménye
A háromszínű nyomattal való első kísérletek (Le Blon, 17-18.sz. fordulója) is ezekkel a színekkel folytak. (Le Blon)
Csak fokozatosan, a tapasztalatok nyomán alakult ki a mai CMY színhármas, ahol a C (cyan) a kék egyik változata, a M (magenta) pedig a vörösé, a sárga nagyjából azonos a két rendszerben. A CMY alapszínekkel nagyobb színterjedelem (gamut) érhető el mint a RYB színekkel, ezért használják a nyomdatechnikában. (A RYB alapszínek paraméterei nincsenek olyan szigorúan rögzítve mint a CMY-é vagy a RGB-é.)



A színösszetevők modellje: CWK

Színérzékelésünk számára a legfontosabb paraméter a színezet, vagyis úgy gondolunk a színre, hogy az piros, kék, sárga, lila, zöld stb., majd ezt moduláljuk: a szín lehet világos vagy sötét, tiszta vagy tompa.

A RYB+WK modellből származtatható egy színkeverési rendszer, mely jól megfelel az emberi percepciónak, mert a színezet-telítettség-világosság közötti összefüggést igen jól lehet vele szemléltetni. Ez a színkeverési rendszer a színösszetevők arányával határozza meg a színeket. (Az Ostwald és a NCS színrendszer is erre épül) (Hård 1976)


A színösszetevők:

színtartalom, fehértartalom és feketetartalom

ez utóbbi kettő együtt a szürketartalom.

Angol rövidítéssel: CWK (Color, White, blacK).

A színösszetevők összege bármely színárnyalat esetében: 1 (vagy 100%)

Az alábbi 3 ábrapár szemlélteti, milyen karakterű színsorok keverhetők ki, ha az egyik színösszetevőt azonos értéken (30%) rögzítjük, közben a másik kettő arányát (0-70%) folyamatosan változtatjuk:

Állandó (30%) színtartalom
A felső ábrán a színháromszög.
Az alsó ábrán a színösszetevők aránya változik,
lent a körökben az adott CWK keverék.

Állandó (30%) fehértartalom
A felső ábrán a színháromszög.
Az alsó ábrán a színösszetevők aránya változik,
lent a körökben az adott CWK keverék.

Állandó (30%) feketetartalom
A felső ábrán a színháromszög.
Az alsó ábrán a színösszetevők aránya változik,
lent a körökben az adott CWK keverék.



Példa a CWK keverésre
Az összetevőket egy egységnyi oldalú négyzetben helyezzük el. A fehér és fekete színparaméterei állandóak, ezért csak az arányaik érdekesek, a színezet azonban sokféle lehet, a teljes színkör (0-360) bármely eleme, de csak a legtisztább árnyalatok. (Földvári 1993)

• Az egységnyi oldalú négyzetet függőleges irányban
kettéosztjuk: itt a színtartalmat vagyis a szín telítettségét állíthatjuk be (0-100%): a „színes részbe” (C) egy tiszta színt (Hue, színezet) választunk, a maradék a semleges alkotórészé.
• A semleges részben a világosságot szabályozzuk a fehér és
fekete arány megadásával (ez is 0-100% között lehet).
• A H értéke nem változik, ha fehéret és/vagy feketét
keverünk hozzá.

A keverékszín tényleges világossága azonban függ a tiszta szín (H) relatív világosságától is. Az alábbi ábrán a tiszta sárga relatív világossága nagy, így az ebből nyert keverék világosabb, mint pl. az ibolyakékből kevert – az adott fehér-fekete arány mellett!

A keverékben résztvevő színeket négyzetben, keveréküket (az eredményt) körben ábrázolom.

A szín, fehér, fekete összetevők modellje: CWK
A színsorból kiválasztunk egy H tiszta színt (pl. sárgát).
A négyzetben beállítjuk a 3 színösszetevő C, W, K arányát.
Jobb oldalt a körben a keverékük látszik.

A négyzetben beállított összetevőkből kiszámíthatók a keverék színadatai. (Földvári 1993)

A fenti példában szereplő színösszetevők aránya és az ebből leolvasható színérzet-paraméterek:

– Összetevők:
Színtartalom (C) aránya: 40%
  H (színezet): 45; rgb: 255-190-0*
*Az rgb értékek az A.Photoshop Color Picker paneljéből származnak

Szürketartalom: 60%
  Fehértartalom (W): 44% (a szürke 73%-a)
  Feketetartalom (K): 16% (a szürke 27%-a)

  C, szín: W, fehér: K, fekete: keverék:
kev.
arány
40% 44% 16% 100%
         
H:
45 - - 45
rgb:
255-190-0 255-255-255 0-0-0
 
Keverék számítása*
r:
0.4 x 255 0.44 x 255 0.16 x 0 214
g:
0.4 x 190 0.44 x 255 0.16 x 0 188
b:
0.4 x 0 0.44 x 255 0.16 x 0 112

*Keverék számítása: az r, g, b összetevők értékeit soronként összegezzük

– Keverék:
rgb: 214-188-112

Színérzet-paraméterek:
– Színezet: 45
– Telítettség: 40 (a színtartalom)
– Világosság: kb. 73 (a szürke-rész fehértartalma)
A tényleges világosság kicsit több mint 73, ugyanis a sárga, mint tiszta szín, relatíve világos. A gyakorlati céloknak ez a pontosság általában megfelel!

A modellt számítógépen érdemes használni, mert a CWK összetevőkből könnyen konvertálhatjuk az RGB adatokat, és interaktív színkeverő programot készíthetünk.

A CWK optikai színkeverési modell, (a forgótárcsa „négyszögesítése”). Előnye, hogy szemléletes: könnyen el tudjuk képzelni a keveréket, ill. meg tudjuk becsülni az összetevőket. Ha pl. a keveréket világosítani szeretnénk, egyszerűen növeljük a fehér arányát, ha hidegebb színt szeretnénk, akkor a színezetek közül egy kissé kékesebbet választunk, stb.


Néhány példa
H: 28
Arány: (cwk %) 73-8-19
Tiszta szín, H: (rgb) 255-120-0
Keverék: (rgb) 208-109-21
H: 325
Arány: (cwk %) 27-59-14
Tiszta szín, H: (rgb) 255-0-150
Keverék: (rgb) 218-150-190
H: 205
Arány: (cwk %) 34-33-33
Tiszta szín, H: (rgb) 0-150-255
Keverék: (rgb) 85-135-170
H: 147
Arány: (cwk %) 19-15-66
Tiszta szín, H: (rgb) 0-255-114
Keverék: (rgb) 39-87-61
H: 0
Arány: (cwk %) 100-0-0
Tiszta szín, H: (rgb) 255-0-0
Keverék: (rgb) 255-0-0
H: nincs
Arány: (cwk %) 0-81-19
Tiszta szín, H: (rgb) nincs
Keverék: (rgb) 207-207-207

Felhasznált és ajánlott irodalom:

Le Blon (Jacob Christoph Le Blon) - Wikipedia

Földvári:
Computer Generation of Harmonic Equihue Color Scales

Hård:
The Natural Colour Sytem and its Universal Application in the Study of Environmental Design.

RYB model - Wikipedia
A festők alapszínei
« Színkeverés
Színterjedelem és a technikai modellek »
44.
Nem kereskedelmi oldal    |   Non-commercial website
Erről a weboldalról  |  Tartalom (Site map)  |  Magamról  |  Jogi nyilatkozat  |  Email  | 
Utolsó tartalmi frissülés: 2015.06.30.